Микола Жулинський

Жулинський М. Апостольська місія Тараса Шевченка та ідеали слов’янської єдності / Микола Жулинський // Слово і Час. – 2015. – № 3. – С. 3-19.

Жулинський М. Апостольська місія Тараса Шевченка та ідеали слов’янської єдності / Микола Жулинський // Т.Г. Шевченко и его время : мат-лы юбилейной международ. науч. конф., посв. 200-летию со дня рожд. Т.Г. Шевченко (Санкт-Петербург, 24–26 нояб. 2014 г.). – Санкт-Петербург, 2015. – С. 108–135.

Жулинський М. Він залишив нам правду про двадцятий вік / Микола Жулинський // Наш Дімаров . Статті. Інтерв’ю. Спогади. Листи. Присвяти. – Київ : Фенікс, 2015. – С. 22–35. – (Життя славетних).

Жулинський М. Володимир Винниченко : відповідальність перед собою й Україною : [передмова] / Микола Жулинський // Винниченко В. Оповідання. Народний діяч. Краса і сила. – Київ : САКЦЕНТ ПЛЮС, 2015. – С. 5–70.

Жулинський М. Григорій Матвійович Сивокінь : [некролог] //Слово і Час. – 2015. – № 1. – С. 123–124.

Жулинський М. Дух, підсилений словом / Микола Жулинський // Літ. Україна. – 2015. – № 25. – 18 черв. – С. 15.

Жулинський М. Із когорти “незгідних”, або Чи можлива в Україні влада інтелектуалів? / Микола Жулинський // День. – 2015. – № 9–10. – 23–24 січ. – С. 8.

Жулинський М. Лицар любові й гніву : Вікторові Погрібному – 80 / Микола Жулинський // Літ. Україна. – 2015. – № 28. – 30 лип. – С. 11 ; № 29. – 6 серп. – С. 14.

Жулинський М. “Необхідна цілеспрямована державна програма” / Серед учасників “круглого столу” під назвою “Матриця свідомості” – М. Жулинський // Слово Просвіти. – 2015. – № 46. – 19–25 листоп. – С. 2.

Жулинський М. “Ні на кого не схожий” : епістолярне привітання Миколі Петренку з нагоди його 90-ліття / Микола Жулинський // Літ. Україна. – 2015. – № 42. – 5 листоп. – С. 6.

Жулинський М. Поет свободи духу і слова / Микола Жулинський // День. – 2015. – № 191. – 22 жовт. – С. 11. – (Загальна назва статті – “Людина на тлі часу : сьогодні Борису Олійнику – 80!”).

Жулинський М. Серцем стояти за рідний край / Микола Жулинський // День. – 2015. – № 82–83. – 15–16 трав. – С. 23.

Жулинський М. Слово, театр і життя Леся Танюка : “Щоденники без купюр” як біографія цілої доби / Микола Жулинський // День. – 2015. – № 125–126. – 17–18 лип. – С. 23.

Жулинський М. Слово, театр і доля Леся Танюка : [рец. на кн. : Л. Танюк. Щоденник без купюр] / Микола Жулинський // Слово і Час. – 2015. – № 6. – С. 98–101.

Жулинський М. “Стою на своїй землі : Борису Олійнику – 80” / Микола Жулинський // Літ. Україна. – 2015. – № 40. – 22 жовт. – С. 8.

Жулинський М. Тарас Шевченко : “Подай душі убогій силу…” : Україна і Казахстан у пошуках національної ідеї / Микола Жулинський // Слово і Час. – 2015. – № 8. – С. 3–22.

Жулинський М. Тернова гілочка трагічної нації / Микола Жулинський // Слово Просвіти. – 2015. – № 11. –19–25 берез. – С. 8.

 Жулинський М. Бути творцем у культурі : (Іванові Дзюбі – 85) / Микола Жулинський // Слово і Час. – 2016. – № 11(671). – С. 46–51.

Жулинський М. Він не чекав попутного вітру : [про Л. Танюка] / Микола Жулинський // Літ. Україна. – 2016. – № 11. – 24 берез. – С. 2, 9, 12.

Жулинський М. Дар творчого прозріння / Микола Жулинський // Літ. Україна. – 2016. – № 23. – 16 черв. – С. 14.

Жулинський М. Дар творчого прозріння / Микола Жулинський // Українська літ. газета. – 2016. – № 17. – (179). – 2 верес. – С. 4 : портр.

Жулинський М. До виходу «Шевченківської енциклопедії» : погляд зсередини і ззовні / Микола Жулинський [серед авторів] // Літ. Україна. – 2016. – № 36. – 22 верес. – С. 4, 11.

Жулинський М. Духовною спрагою спокушений : Юрію Барабашу – 85 / Микола Жулинський // Літ. Україна. – 2016. – № 32. – С. 8–9.

Жулинський М. Епохальний феномен Івана Франка в енциклопедичній систематизації / Микола Жулинський, Євген Нахлік // Франківська енциклопедія : у 7 т. – Львів : Світ, 2016. – Т. 1 : А–Ж. – С. 5–17.

Жулинський М. “Ми мусимо навчитися чути себе українцями…” / Микола Жулинський // Іван Франко у творенні української національної ідентичності / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М. ; Київ, 2016. ­ 400 с. – С. 11–22.

Жулинський М. “Ми мусимо навчитися чути себе українцями…” / Микола Жулинський // Українська літ. газета. – 2016. – № 11. – 10 черв. – С. 1, 4–5.

Жулинський М. Обнадійливий досвід прози / Микола Жулинський // Українська літературна критика ХХ століття : антологія : у 2 т. – Т. 2 : Літературні дискусії другої половини ХХ століття. – Київ : Наук. думка, 2016. – С. 637–646.

Жулинський М. Олег Чорногуз : перевиховання за методом Гоголя : слово з нагоди 80-річчя / Микола Жулинський // Літ. Україна. – 2016. – № 14. – 14 квіт. – С. 6.

Жулинський М. Осмислення сенсу життя і творчості : Відкритий лист до Петра Сороки / Микола Жулинський // Літ. Україна. – 2016. – № 46(5677). – 1 груд. – С. 6.

Жулинський М. Той, що відкрив українську Москву : Володимиру Мельниченку – 70 / Микола Жулинський // Українська літ. газета. – 2016. – № 4. – 26 лют. – С. 4–5.

Жулинський М. Тривоги і борги Івана Дзюби / Микола Жулинський // Літ. Україна. – 2016. – № 29. – 4 серп. – С. 5, 13.

Жулинський М. Український пастор культури й науки / Микола Жулинський // Слово і Час. – 2016. – № 6. – С. 75–80.

Жулинський М. Український пастир культури і науки / Микола Жулинський // Українська літ. газета. – 2016. – № 8. – 23 квіт. – С. 16–17.

Жулинський М. Феномен художньої творчості та наукової діяльності Івана Франка : [до 160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня смерті] : (за мат-лами наук. доповіді на засіданні Президії НАН України 26 жовт. 2016 р.) / Микола Жулинський // Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 12. – С. 29–38.

Жулинський М. Вічна пам’ять поету-Герою / Микола Жулинський // Літ. Україна. – 2017. – № 18–19. – 4 трав. – С. 2.

Жулинський М. Звернення Вченої ради Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ до МОН України / Микола Жулинський, Олена Поліщук // Літ. Україна. – 2017. – № 3 (5684). – 19 січ. – С. 3.

Жулинський М. Звернення Вченої ради Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ до МОН України / Микола Жулинський, Олена Поліщук // Слово Просвіти. – 2017. – № 2. – 12–18 січ. – С. 2.

Жулинський М. “І душу, й мову гаду не віддав”, або Драматизм творчого не завершення / Микола Жулинський // Літ. Україна. – 2017. – № 23 (5704). – 8 черв. – С. 6.

Жулинський М. Її природа – жага творчості / Микола Жулинський // Слово Просвіти. – 2017. – № 28 (924). – 13–19 лип. – С. 10.

Жулинський М. Коли душа розпускається словом, або Що відчуває поет у володіннях Протея / Микола Жулинський // Літ. Україна. – 2017. – № 30 (5711). – 3 серп. – С. 8–9.

Жулинський М. Особливе чуття історика і глибинний патріотизм / Микола Жулинський // Слово Просвіти. – 2017. – № 23 (919). – 8–14 черв. – С. 6.

Жулинський М. Особливе чуття історика і глибинний патріотизм : [рец. на кн.: Мельниченко В. Михайло Грушевський : “Шевченко – святий національний прапор”. 200 історій і розповідей про двох українських геніїв] / Микола Жулинський // Слово і Час. – 2017. – № 8 (680). – С. 113–115.

Жулинський М. Перша монографія про кримськотатарську народну емігрантську пісню : [рец. на кн.. : Гуменюк О. Айтыр да агьларым – Скажу та й заплачу. Кримськотатарська народна емігрантська пісня кінця XVIII–XIX ст.. – Київ, 2016] / Микола Жулинський // Слово Просвіти. – 2017. – № 25 (921). – 22–28 черв. – С. 7.

Жулинський М. Поет народного болю і національної віри / Микола Жулинський // Літ. Україна. – 2017. – № 21 (5702). – 25 трав. – С. 6.

Жулинський М. Творчість Тараса Шевченка і сучасні геополітичні виклики / Микола Жулинський // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наук. Шевченківської конференції “Творчість Тараса Шевченка : компаративний та інтертекстуальний простір” : 202-й річниці з дня народж. Т.Г. Шевченка присвячується. 26–27 квіт. 2016 р. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю.А., С. 7–13.

Жулинський М. Український пастир культури і науки / Микола Жулинський // Вісник Закарпатської академії мистецтв : зб. наук. праць. – Вип. 8. – Ужгород, 2017. – С. 19–23.

 Жулинський М. Вічна пам’ять поету-Герою / Микола Жулинський // Літ. Україна. – 2017. – № 18–19. – 4 трав. – С. 2.

Жулинський М. Звернення Вченої ради Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ до МОН України / Микола Жулинський, Олена Поліщук // Літ. Україна. – 2017. – № 3 (5684). – 19 січ. – С. 3.

Жулинський М. Звернення Вченої ради Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ до МОН України / Микола Жулинський, Олена Поліщук // Слово Просвіти. – 2017. – № 2. – 12–18 січ. – С. 2.

Жулинський М. “І душу, й мову гаду не віддав”, або Драматизм творчого не завершення / Микола Жулинський // Літ. Україна. – 2017. – № 23 (5704). – 8 черв. – С. 6.

Жулинський М. Її природа – жага творчості / Микола Жулинський // Слово Просвіти. – 2017. – № 28 (924). – 13–19 лип. – С. 10.

Жулинський М. Коли душа розпускається словом, або Що відчуває поет у володіннях Протея / Микола Жулинський // Літ. Україна. – 2017. – № 30 (5711). – 3 серп. – С. 8–9.

Жулинський М. “Ми мусимо навчитися чути себе українцями…” / Микола Жулинський // Філологічні діалоги : зб. наук. пр.. – Ізмаїл, 2017. –  Вип. 4. – С. 3–10.

Жулинський М. Особливе чуття історика і глибинний патріотизм / Микола Жулинський // Слово Просвіти. – 2017. – № 23 (919). – 8–14 черв. – С. 6.

Жулинський М. Особливе чуття історика і глибинний патріотизм : [рец. на кн.: Мельниченко В. Михайло Грушевський : “Шевченко – святий національний прапор”. 200 історій і розповідей про двох українських геніїв] / Микола Жулинський // Слово і Час. – 2017. – № 8 (680). – С. 113–115.

Жулинський М. Перша монографія про кримськотатарську народну емігрантську пісню : [рец. на кн.. : Гуменюк О. Айтыр да агьларым – Скажу та й заплачу. Кримськотатарська народна емігрантська пісня кінця XVIII–XIX ст.. – Київ, 2016] / Микола Жулинський // Слово Просвіти. – 2017. – № 25 (921). – 22–28 черв. – С. 7.

Жулинський М. Поет народного болю і національної віри / Микола Жулинський // Літ. Україна. – 2017. – № 21 (5702). – 25 трав. – С. 6.

Жулинський М. Творчість Тараса Шевченка і сучасні геополітичні виклики / Микола Жулинський // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наук. Шевченківської конференції “Творчість Тараса Шевченка : компаративний та інтертекстуальний простір” : 202-й річниці з дня народж. Т.Г. Шевченка присвячується. 26–27 квіт. 2016 р. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю.А., С. 7–13.

Жулинський М. Український пастир культури і науки / Микола Жулинський // Вісник Закарпатської академії мистецтв : зб. наук. праць. – Вип. 8. – Ужгород, 2017. – С. 19–23.

 Жулинський М. Акордеон : майже роман : пам’ятi  Iвана  Дрча / Микола    

Жулинський. – Київ : Український прiоритет, 2018. – 87 с.

Жулинський М. Вiдкрита душа затiненого невiльництвом  народу / Микола Жулинський // Життя у пiснi : Нiна  Матвiєнко :  бiблiографiчний         покажчик до 70-рiччя вiд дня народження. – Київ : НЦНК «Музей Iвана Гончара», 2017. – С. 5–11. 

Жулинський М.  Володимир Винниченко : пошуки  європейських  ключiв для розгадування психограми душi / Микола Жулинський // Studia polsko-ukrainskie. 5. – Warszawa, 2018. – С. 123–128.                      

Жулинський М. Конкурс житиме! / Микола Жулинський // Лiт. Україна. – 2018. – № 19 (5752). – 3 трав. – С. 5.                                  

Жулинський М. Лови весняного короля : [рец. на кн.: Гриценко  М. Лови Love] / Микола Жулинський // Лiт. Україна. – 2018. – № 23 (5756). – 14 черв.- С. 9.                 

Жулинський М. Майстер  зазивання  духiв / Микола Жулинський // Лiт. Україна. – 2018. – № 8 (5741). – 1 берез. – С. 6.

Жулинський М. «Прийшов до нас нiмчик» : враження про мирний Drangnach Osten, який описала Леся  Степовичка  в  дилогiї  «Нiмцi в городi» / Микола Жулинський // Лiт. Україна. – 2018. – № 29 (5762). – 16 серп. – С. 5, 13.      

Жулинський М. Свiтло вiри Олеся Гончара :  роздуми  з  нагоди  100- рiччя вiд дня народження / Микола Жулинський  //  Лiт. Україна. – 2018. – № 13 (5746). – 4 квiт. – С. 8–9.

Жулинський М. Свiтло вiри Олеся Гончара : (роздуми  з  нагоди  100- рiччя вiд дня народження)/Микола Жулинський // Слово i Час. – 2018. – № 4 (688). – С. 3–9.

Жулинський М.  Той, кому «пише трава на землi, очерет  по  водi, дерева на вiтрi, хмари по небу» : наближення до  художнього свiту Романа Дiдули / Микола Жулинський // Лiт. Україна. – 2018. – № 28 (5761). – 9 серп. – С. 7. 

 K portrétu Mikuláša Mušinku // Slovenská literatúra. – No 66 (1). – P. 44–50.