Торкут Н. М.

https://orcid.org/0000-0002-8905-6769
 1. Les Kurbas’s Tradition in Ukrainian Shakespeare Productions [Електронний ресурс] // European Stages. – Volume 7. – No. 1 (Fall 2016, Special Issue: Shakespeare in Europe, 2016). – Режим доступу : http://europeanstages.org/2016/10/21/les-kurbass-tradition-in-ukrainian-shakespeare-productions/
 2. Вільям Шекспір: факти, домисли, містифікації [Електронний ресурс] // РІЧ. Тексти і візії. – 25.09.2016. – Режим доступу: https://chasopys-rich.com.ua/2016/09/25/%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC-%D1%88%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96/
 3. Специфіка та роль солілоквіїв у римській п’єсі «Юлій Цезар» В. Шекспіра / Наталія Торкут, Ксенія Борискіна // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки / гол. ред. Торкут Н. М. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – № 3-4. – С. 3-8. (у співавторстві з Борискіною К.)
 4. Ідея університету в контексті пошуків української ідентичності: диктат прагматизму як шлях в нікуди / Наталія Торкут // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки / гол. ред. Торкут Н. М. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – № 3-4. – С. 68-72.
 5. Антропокреативний потенціал вигнання: уроки Шекспіра / Наталія Торкут // Ренесансні студії / гол. ред. Торкут Н. М. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – Вип. 25-26. – С. 161-195.
 6. Шекспірівські театральні фестивалі в Європі: історія і сучасність // Просценіум. – 2016. – № 1-3 (44-46). – С. 80-85.
 7. Український шекспірівський центр: між викликом і покликом / Всесвіт. – 2016. – № 3-4. – С. 164-168.
 8. Солілоквій як різновид внутрішнього монологу: термінологічна концептуалізація поняття // Література в контексті культури: Матеріали конференції. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – С.41-42.
 9. Едмунд Спенсер у контексті пасторальної традиції // Вісник дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. – 2017. – № 1(13). – С. 276-279.
 10. Внутрішньомовні переклади «Кентерберійських оповідок» Дж.Чосера / Ренесансні студії / гол. ред. Торкут Н. М. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – Вип. 27-28. – С. 187-208.
 11. Літературні містифікації в світлі теорії авторської свідомості (до постановки проблеми) // Література в дзеркалі літератури: Всеукраїнська наукова конференція (XV Філологічні читання пам’яті Н.С.Шрейдер). – Дніпро, 2017. – С.32-33.
 12. Специфіка імагологічної позиції автора у творі Джерома Горсея «Урочиста й пишна коронація Федора Івановича, царя російського» (1589р.) / Н. М. Торкут // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. – Запоріжжя: КПУ, 2018. – № 1 (52) – С. 45-53.
 13. Між Сціллою ідолізації і Харібдою знетронення: літературні баталії навколо Шекспіра / Н. М. Торкут // Всеукраїнська конференція «Літературні баталії: поразки та перемоги» XVI Філологічні читання пам’яті Н.С.Шрейдер. Програма і матеріали конференції. – Дніпро, 2018. – С. 47-48.
 14. Кристофер Марло, Трагедия Дидоны, царицы Карфагена, перевод, статья, комментарии Т.Н. Потницевой, Днепр, ТОВ «Роял Принт» // Polilog. Studia Neofilologiczne / Redaktor naczelny: Galina Nefagina. – Slupsk, 2018. Nr. 8. – S. 301-304.