Сиваченко Г. М.

 1. Емігрантська творчість Володимира Винниченка: імагологічні інтенції в ідеологізованому дискурсі // Літературна компаративістика. – Вип. IV. Імагологiчний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – Ч. І. – К., 2011. – С.140-183.
 2. Топос „втраченого раю” або „вигнання і царство” у творчій долі письменників-експатріантів 20–30-х років (В. Винниченко, В. Набоков, Г. Газданов) // Благородний вимір наукового подвижництва: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка; ред. кол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.] – К.: Наук. думка, 2012. – С. 201 – 215).
 3. Імагологічні інтенції в емігрантологічному дискурсі // Слово, яке тебе обирає. Збірник на пошану професора В. Моренця. – К., Видавничий дім Києво-Могилянська академія, 2013.
 4. Великий чеський містифікатор, або Гримаси празької іронії // Гашек Я. Пригоди  бравого вояка Швейка. – Х.: Фоліо, 2013.
 5. Інтердискурсивність як діалог культур // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда  Булаховського. – К. : Освіта України, 2015. – Вип. 27. – С. 363-369.
 6. Шафарик Павел Йозеф // Шевченківська енциклопедія: В 6 т. — К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2015. – Т. 6: Т–Я. (0, 1 др. арк.).
 7. Від літературоцентризму до артцентризму, або про засновки інтермедіальності // Компаративні дослідження слов’янських мов  і літератур. Пам’яті академіка Леоніда  Булаховського. – К. : Освіта України, 2016. – Вип. 28.
 8. «Іконічний поворот» у теоріях культури і суспільства // Компаративні дослідження  слов’янських мов і літератур. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 252-258.
 9. «Сонячна машина» В. Винниченка у парадигмі літературної кінематографічності // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Вип. 31. – К., 2016. – С. 290-301.
 10. Інтермедіальна парадигма роману Володимира Винниченка «Сонячна машина»  // Слово і Час. 2017. – № 2.
 11. Культурний трансфер як нова методологія компаративістики // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Вип. 32. К., 2016. – С. 258-264.