Лукаш Скупейко

https://orcid.org/0000-0002-0646-6421

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ISY_4MQAAAAJ

  1. Леся Українка і Т.Шевченко: колізія сприйняття // СіЧ. – 2016. - №12.
  2. Загонетка Jуде: културно историjска верзиjа (Драмска поема Лесjе Украjинке На польу крви) // Jуда Искариотски у словенським културама: Зборник радова / уредио Д. Аjдачич. – Београд: Алма, 2016. – С. 93-100.
  3. Семантика страдництва у творчості Лесі Українки // Волинь філологічна. Леся Українка. – Луцьк, 2017
  4. Мотив свободи-через-страждання у творчості Лесі Українки (психотипологія образів Прометея й Ісуса Христа) // СіЧ. – 2017. – № 12. – С. 16-20.
  5. Тарас Шевченко у сприйнятті Лесі Українки // Дивослово. – 2018. – № 2. – С. 21-24.
  6. Рецепція творчості Лесі Українки: між реалізмом і модернізмом // Сучасні мово- і літературознавчі методології та нові прочитання художнього тексту: Антологія / Електр. вид. на CD-ROM. – Луцьк, Вежа-Друк, 2018. – С. 406-412.
  7. Свобода і страждання (постаті Прометея і Ісуса Христа в рецепції Лесі Українки) // Roczniki Humanistyczne. – T. LXYI, z. 7. – Lublin, 2018. – S. 7-14. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rh.2018.66.7-1