Шалагінов Б. Б.

https://orcid.org/0000-0002-4262-8539

 1. Про аромат влади і аромат рабства: Роздуми до ювілею роману П. Зюскінда «Парфуми». // Всесвіт: Журнал іноземної літератури.— 2015, № 1-2.— С. 222-229.)
 2. Ренессанс як школа модернізму: поетичні тексти В. Шекспіра в музиці І. Стравінського.// Синтез мистецтв: In Memoriam професора С.М. Пригодія.— (Київ, КНУ ім.. Т. Г. Шевченка) 2015. http://philology.knu.ua/node/823; Шекспірівський дискурс/ Гол. Ред. Торкут Н.М. — Запоріжжя: КПУ, 2013.— Вип.3.— С. 242-254.
 3. Дитинство і література: постмодерна візія.// Всесвітня література в школах України", 2015.  - № 11. - С.  2 - 6.
 4. Опилки і лабіринт: книга естетичних фрагментів.— К.: ВД КМА, 2015 (162 с.).
 5. Меланхолія Вальтера фон дер Фоґельвейде // Пережиття: Науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової./ Наук. ред. Світлана Маценка.— Львів: Укр. акад. друкарства, 2016.— С. 63-80 (1 др. арк.).
 6. Нова молодіжна естетика, або Про виховании почуттів в епоху Постмодерн // Collegium: Міжнар. наук.-худ. журн. № 25. / Гол. ред. Дм. Бураго. — К.: Вид. дім Дмитра Бурага, 2016, — С. 6 – 20 (1,5 др. арк.).
 7. Ґеорґ Тракль і Генріх Гайне: Як вечірні барви перетворюються на нічні химери. // Наукові записки НаУКМА. – Київ : [НаУКМА], 2015. – Т. 176: Філологічні науки – С. 67-71. (0,5 др. арк.)
 8. Тропи і думи Франческо Петрарки //Ренесансні студії. /Гол. ред. проф. Н.М.Торкут.— Запоріжжя: Класичний приватний уні¬вер¬ситет, 2015.— Вип. 23-24.— С. 122-146.
 9. Вільям Шекспір і Томас Манн: суперечка про красу і грацію в історичному контексті Модерну // Питання літературознавства.: науковий збірник./ Гол. ред. проф. Ольга Червінська.— Чернівці: ЧНУ, 2015.– № 92.— С. 145-155.
 10. Національно-культурний суверенітет і сучасна мережна цивілізація // Всесвіт: журнал іноземної літератури.— К., 2016, №7/8.— С. 214-219 (0,5 друк. арк.)
 11. Дитинство і літературна освіта: Виклики ХХІ ст. .// Всесвітня література в школах України", 2016. - № 11. - С.2-6. (0,5 др. арк.)
 12. Шекспірівські ремінісценції в Лесі Українки // Українська мова і література в школах України.— 2016, №10.— С.11-13 (0,5 др. арк.)
 13. Лтература як освітній предмет в умовах сучасного глобалізованого і деструктурованого світу // Всесвітня література в школах України", 2017. - № 2. - С.  2 - 6.
 14. «Гра в бісер»: від мистецької утопії Новаліса до музичної утопії Германа Гессе // Слово і час: науково-теоретичний журнал.— №6.— Київ, 2017.— С.48-55.
 15. Література і наука про літературу в сучасному відкритому суспільстві: проблемні точки // Всесвіт: журнал іноземної літератури.— К., 2017, № 9-10.— С. 27-32 (0,5 др. арк.).
 16. «Дон Жуан» в Україні ХХ ст.: «Туга хворого за здоров’ям»? // Наукові записки: Філологічні науки. — Т.195. — Київ, 2017.— С. 87-90.
 17. Культурологія у шкільному курсі літератури: нові виклики // Всесвітня література в школах України. — №5, 2018.— С.2-6. (0,5 др. арк.)
 18. У.Еко. Торбинка Мінерви./ Переклад з італійської Бориса Шалагінова // Всесвіт: журнал іноземної літератури.— К., 2018, №5/6.— С. 48-76.
 19. Умберто Еко : філософ між вертепом і тероризмом // Всесвіт: журнал іноземної літератури.— К., 2018, №5/6.— С. 273-274.
 20. Яка подальша доля чекає на літературну педагогіку у відкритому суспільстві? // Всесвітня література в школах України"— 2018. - № 11. - С.  2 - 6.
 21. Класики і романтики : спроба саморецензії.// Наукові записки НаУКМА. Літературознавство.— Том 1.— 2018.— С. 126-134 (1 друк. арк.) — УДК 821.112.2.09“17|20”
 22. Романтичний переворот у модерному європейському міфознавстві. // Слово і час.— 2019.— №5. — Ст. 29-40 (1 друк. арк.).— DOI: 10.33608/0236-1477.2019.05.29-40. — УДК: 821.112.2.09: [2-264+111.852]: 1 “654”
 23. Як створювався «український Боккаччо». До 100-річчя з дня народження Миколи Лукаша. //Всесвіт: журнал іноземної літератури.— № 11-12.— 2019.— С 234-240 (0,5 др. арк.).
 24. Чому мушля? Про фундаментальну особливість барокової тілесності // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство.— Том 2.— 2019.— С. 126-134 (0,5 друк. арк.)
 25. Про напрями вдосконалення навчальної програми «Зарубіжна література» відповідно до поточного історичного моменту. // Світова література в школах України.— 2019.— №5. — Ст. 2 – 9 (0,5 друк. арк.)
 26. Із роздумів про літературу та сучасність : Інтерв’ю до ювілею // Всесвіт: журнал іноземної літератури. — № 3/4.— 2019.— С.156-162.