Тарас Салига

https://orcid.org/0000-0003-0467-0645

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=JJ_vlaQAAAAJ

 1. Салига Т.Купчинський: Феномен духу українського стрілецтва. – Екзиль. Науково-мистецький часопис.-2015.-№4.-С.17-26.
 2. Салига Т. Професор Іван Денисюк і шістдесятники. – Укр. літ. Газета №14 (150). – 17липня, 2015.; Продовж. у №15 (151), 24 липня, 2015 р.
 3. Салига Т. Українська літературна наука в рецепції представників «львівської філологічної школи» // Українська філологія: традиції та сучасність. Зб. наук. праць. – Львів, 2013., с.27-40.
 4. Салига Т. Українське «Я» Леоніда Рудницького. До 80-річчя з дня народження. – Укр. літ. газета, №18 (154), 11 вересня 2015 та №19 (155) 25 вересня 2015 р.
 5. Салига Т. «Цю вежу складено з книжок» (Про валерія Шевчука – поета). – Літературна Україна. - №36 (5615), - 24 вересня 2015 р.
 6. Салига Т. «Схід» і «Захід» у художньо-публіцистичних концептах Євгена Маланюка. – «Українська літературна газета», - №8 (44) 24 квітня 2015 р.
 7. Салига Т. …Між двох сил… (про війну між Іваном Багряним та Володимиром Державиним) // Українська літературна газета. – 11 березня 2016. - №5 (167). – 25 березня 2016. - №6 (168).
 8. Салига Т. Франкові «образки» його галицьких «Semper tiro» // Літературна Україна. – 11 серпня 2016. - № 30 (5659). – 18 серпня 2016. – №31 (5660).
 9. Салига Т. Ю. О націє моя, роздерта і розбита (есе, літ-крит. роздуми, статті). – Київ : ЛітУкраїнаКнижкова, 2017. - 152 с. - (Укр. б-ка ім. І. Багряного). 
 10. Салига Т. Ю. Нема на світі інших Батьківщин понад одну… (Із листів Євгена Маланюка до Оксани Сембай-Галицької. – Слово і час. - №1. – 2017. – c.3-16.
 11. Салига Т. Ю. Нема на світі інших Батьківщин понад одну… (Із листів Євгена Маланюка до Оксани Сембай-Галицької. – Вісник НТШ. - №57. – 2017.
 12. Салига Т. Ю. …Прекрасна у своїй високій простоті… Леся Українка в інтерпретації Євгена Маланюка (до 120-річчя від дня народження Є. Маланюка). – Літературна Україна. – 2 лютого 2017 року. – №5 (5686).
 13. Салига Т. Ю. Вогонь, що не згаса. – Київ : Либідь, 2017. – 640 ст.
 14. Салига Т. Богдан Кравців. Під рідними і зорями чужими. Поезія, переклади, літературознавство, публіцистика та проза. – Львів : Світ. – 2018. – 50,4 обл. вид. арк. – 626 с.
 15. Салига Т. На межі двох епох (Є. Маланюк, М. Рильський, П. Тичина) –Літературна Україна. – 1 березня 2018 р. – № 8 (5741), прод. 8 березня 2018 р. – № 9 (5742).
 16. Салига Т. Слова свій хрест несуть «до 30-річчя «Кафедри» (часопис). – Літературна Україна. – 22 березня 2018 р. – № ІІ (5744).
 17. Салига Т. З-під «зір чужих у «дні комічні» (Богдан Кравців) – «Українська літературна газета». – 3 червня 2018 р.
 18. Салига Т. Хто пише вірші після дев’яноста? Рецензія-колаж на поет. Збірку М. Петренка «Мої усміхнені слова»// Літературна Україна. – 13 вересня 2018. – №33 (5766).
 19. Салига Т. … Отут я жив… Отут мойого предка слід... : мозаїка епістол, поетового «я», герменевтики, спогадів, віршів, пісень / Т. Ю. Салига. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – 80 с.
 20. Салига Т. Назустріч блискавкам і грому… / Т. Ю. Салига. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – 71 с.
 21. Салига Т. Любов Листопада / Т. Салига // На пошану Володимира Янева : наук. зб.. – 2 друк. арк. – К., 2019.
 22. Салига Т. Боже, ми були на сьомому небі (Роман Іваничук). / Т. Салига // Літературна Україна. – 1 червня 2019. – №21–22 (5804–5805) (0,5 у. а.).
 23. Салига Т. «Із секретів поетичної творчості» Світлани Короненко. – Післяслово (С. 384–400) / Т. Салига / Короненко Світлана «Містерії». – К. : Ярославів Вал. – 2019. – 415 с.
 24. Салига Т. «Із секретів поетичної творчоості» Світлани Короненко. / Т. Салига // Українсська літературна газета. – 10. 05. 2019; 24. 05. 2019; 7. 06. 2019. – 2 друк. арк.
 25. Салига Т. «Із секретів поетичної творчості» Світлани Короненко / Т. Салига // Окриленість словом. Збірник на пошану проф. Степана Хороба з нагоди 70-річчя. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 498–519.
 26. Салига Т. Співочий грім батьків моїх / Т. Салига // Літературна Україна. – №31–32 (5814–15–15). – 31 серпня 2019
 27. Салига Т. Він був таким і стати іншим не зміг би (Роман Безпалків) / Т. Салига // Літературна Україна. – 28 вересня 2019 р. – №35–35 (518–5819).
 28. Салига Т. Зелений листок із дерева його життя (Роман Кудлик) / Т. Салига // За вільну Україну. – № 22. – 20.06. 2019 р; 4. 08. 2019 р.
 29. Салига Т. Мюнхенська сповідь Володимира Яніва (до 110-річчя з дня народження) / Т. Салига // На сторожі слова. Збірник на пошану проф. Василя Грещука. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 313–331.
 30. Богдан Кравців. Печальних уст моїх слова пречисті (переклади з Рільке) / упоряд. Т. Салига, І. Василишин. – Львів, 2019. – Scopus.