Рязанцева Т. М.

https://orcid.org/0000-0003-2581-5866

https://scholar.google.com.ua/citations?user=wMzyzIcAAAAJ&hl=uk

 

ОПУБЛІКОВАНІ СТАТТІ

 1. “The Body Is The Way…” Тілесна образність у метафізичній поезії. — Сучасні літературознавчі студії. Літературний дискурс: транскультурні виміри. — Київ, 2015. — Вип. 12. — С. 479-488 (0.3 аа).
 2. Формальне і жанрове розмаїття латиноамериканської поезії XVIIст. (на прикладі творчості сестри Хуани Інес де ла Крус) // Ренесансні студії / Гол. ред. Торкут Н. М. — Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2015. — Вип. 23-24. — С. 39-49. (0.5 аа).
 3. Магія метафор. Механізми взаємодії «Пісні» Джона Донна і «Мандрівного замку Хаула» Діани Вінн Джонс // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. — Вип. 24. — Ч. 2. — Львів, 2016. — С. 64-69. (0.3 аа)
 4. Свічадо і портрет (екфразис і гіпотипозис у метафізичній поезії XVIIст.) // Мандруючи світами і віками. Збірник на пошану Юрія Пелешенка / Ред. І. Набитович. — Київ-Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 211-220 (0.5 аа).
 5. Екфрасис і гіпотипозис у ранній прозі Дж. Р. Р. Толкіна (описи осель Валарів у «Книзі Забутих Переказів») // Сучасні літературознавчі студії. Феномен дому в літературознавчій перспективі. Зб. наук. праць. Вип. 13. / Гол. ред. Н. О. Висоцька. — Київ: Вид. центр КНЛУ, 2016. — С. 489-499 (0.5 аа).
 6. Примусовий наратив у повісті П. С. Бігла «Останній Одноріг»:фігури і правила гри» // Сучасні літературознавчі студії. Зб. наукових праць. — Вип. 14: Літературні виміри видовищних форм культури. — Київ: КНЛУ, 2017. — С. 443—451 (0.3 аа);
 7. - Олекса Стефанович (короткий нарис життя і творчості) // Науковий збірник «Велика Волинь». Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. Житомирська обласна організація НСКУ. — Вип. 56: Житомирщина: події і люди. — Бердичів: Видавець ФОП Мельник М. В., 2017. — С. 285—289 (0.2 аа).
 8. Приказки от тоталитарни времена (Образът на злото във фентъзи прозата на Александър Шаров) (прев. Теодора Седефчева) // Филологически форум. — 2018. — №1(7). — С. 16-27. (0.5aa). Видання індексується у міжнародній наукометричній базі CEEOL.
 9. Images of Evil in A. Sharov’s Fantasy Prose // Słowiańskie śwaiaty wyobraźni. — Kraków: Scriptum, 2018. — P. 199-208. (0.3aa) .
 10. Scientific Metaphors in Metaphysical Poetry // Литература и техника. Сборник с доклади от научна конференция, проведена в Софийския университет "Св. Климент Охридски", 9-11 март 2018, съст. Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева. — София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018. — С. 111-117. (0.3aa).
 11. "Ле"Марії Французької в контексті літератури фентезі // Ренесансні студії. - 2018. - Вип. 29 -30. - С. 22-30. (3 аа).

 

УКЛАДАННЯ Й НАУКОВЕ РЕДАГУВАННЯ

1. Інтермедіальні виміри літератури фентезі. Збірник матеріалів наукового семінару Центру з Дослідження Літератури Фентезі при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (20 квітня 2016р.) / Ред. Рязанцева Т. М., Канчура Є. О. — Київ, 2016. — 72 с.

2. Витоки літератури фентезі. Поезія у контексті метажанру фентезі. Збірник матеріалів наукових семінарів Центру з Дослідження Літератури Фентезі при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (17 листопада 2016, 21 квітня 2017) / Ред. Рязанцева Т. М., Канчура Є. О. Загальний обсяг матеріалів: 4.4 аа.

3. Національна своєрідність української літератури фентезі. Збірник матеріалів наукових семінарів ЦДЛФ при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. (22 листопада 2017, 27 квітня 2018). / Ред. Рязанцева Т. М., Канчура Є. О. Загальний обсяг матеріалів: 4.0 аа. — [Електронний ресурс] – Режим доступу до збірника: http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/naukovo-doslidni-tsentry-pry-instytuti/tsentr-z-doslidzhennia-literatury-fentezi/item/620-natsionalna-svoieridnist-ukrainskoi-literatury-fentezi