Поліщук Ярослав

2014

 Мілітарна риторика в сучасному українському романі // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство: / За ред. д. філол. н. М. П. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2014. – Вип. 39. – С. 339–345. – 0, 7 др. арк.

Культурницька місія Бориса Грінченка // Українська мова і література в школах України. – 2014. – № 1. – С. 3–7. – 0, 5 др. арк.

Поетика легендарного (про роман  «Quid est veritas?» Наталени Королевої) // Творчість Галини Журби і міжвоєнна доба в українській літературі: До 125-річчя від дня народження письменниці. Збірник наукових праць. – Вип. 3. – Вінниця: ТОВ «Фірма Планер», 2014. – C. 203–214. – 0, 6 др. арк.

Славістичні амбіції Михайла Драй-Хмари // Філологічні семінари. Вип. 17: Неокласики і філологічна методологія літературознавства / Ред. кол.: М. К. Наєнко та ін. – К.: Вид. КНУ, 2014. – С. 61–69. – 0, 5 др. арк.

Шевченко-денді // Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: шевченківський дискурс (до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 травня 2014 року ; [редкол.: В. Огнев’юк та ін.; наук. ред. А. Зінченко]. – Київ: Вид. Київського університету імені Бориса Грінченка, 2014. – С. 83–90. – 0, 4 др. арк.

Візія війни в літературі ХХІ століття // Життя зі словом. Ювілейний збірник на пошану проф. Миколи Ткачука / за ред. проф. М. Зимомрі. – Тернопіль – Дрогобич: Посвіт,  2014. – С. 376–383. – 0, 6 др. арк.

Формація символізму в українському мистецтві // Cучасні літературознавчі студії. – Вип. 11: У просторі наукового пошуку В. І. Фесенко. Збірник наукових праць. – Київ: Видавничий центр Київського національного лінгвістичного університету, 2014. – С. 469–479.  – 0,65 др. арк.

Іронія і патос: останні поезії Тараса Шевченка // Sphere of Culture (Lublin). – 2014. – Vol. VII. – C. 51–59. – 0, 6 др. арк.

Narracje militarne w ukraińskiej powieści popularnej // Porównania (Poznań). – 2014. – Vol. XV, s. 219-231. Ел. ресурс: http://www.staff.amu.edu.pl/~comparis/attachments/article/335/Jaros%C5%82aw%20Poliszczuk.pdf. – 0, 9 др. арк.

Естетичний феномен Михайла Коцюбинського // Українське слово і сучасність. – 2014. – № 1. – С. 46–47. – 0, 3 др. арк.  

Слов’янські поети-романтики в контексті дендизму // Ucrainistica: збірник наукових праць / упор. М. Вербовий, Я. Поліщук, вип. 12. – Кривий Ріг, 2014. – С. 39–51. – 0, 7 др. арк.

Феномен журналу «Музаґет» в українській культурі ХХ століття // Українське слово і сучасність. – 2014. – № 3. – С. 34–37. – 0, 4 др. арк.

Пам’ять і постпам’ять (на матеріалі роману Ліни Костенко «Записки українського самашедшого») // Постколоніалізм. Генерації. Культура / за ред. Т. Гундорової, А. Матусяк – К.: Лаурус, 2014 (Серія «Теоретичні ревізії»; вип. 4). – С. 162–174. – 0, 85 др. арк.

Інверсія смислів у текстовому діалозі (М. Коцюбинський – М. Хвильовий)//  Studia Ucrainica Posnaniensia / Red. T. Kosmeda, H. Korbicz. - Vol. 2. – Poznań, 2014. – S. 289–300. – 0,8 др. арк.

До таємниць слова [рец.] // Синопсис: текст, контекст, медіа. Електронне фахове видання. – № 4 (8). – 2014. Ел. ресурс: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/issue/view/11.    –  0, 3 др. арк.

 

2015

 Монографія

Jarosław Poliszczuk. Ukraińskie rozstaje. Studia. – Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2015. – 174 s. (Seria: Przełomy/Pogranicza. Studia Literackie, t. XI). – 8,5 др. арк.

Рец.: Włodzimierz Szturc. Jarosław Poliszczuk, Ukraińskie rozstaje // Slavia Orientalis (Warszawa). – 2016 (rocznik LXV). – Nr 1. – S. 173–175.

Тетяна Мейзерська. Українська література на роздоріжжях чи роздоріжжя літератури? // Буквоїд. Ел. видання. – 2015. – 26 серпня. Режим доступу:  http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2015/08/26/072511.html. Також: Українська літературна газета. – 2016. – 18 січня. Режим доступу: http://litgazeta.com.ua/reviews/ukrayinska-literatura-na-rozdorizhzhyah-chy-rozdorizhzhya-literatury/.

Наталія Войтович. «Українські роздоріжжя» // Monitor Wołyński. – № 15 (8.10.2015). Режим доступу: http://monitor-press.com/images/pdf/2015/MW_nr_19_8.10.2015.pdf.

Надія Мориквас. Про українську літературу – польському читачеві // Ucrainistica: збірник наукових праць / упор. М. Вербовий, Я. Поліщук. – Вип. 13. – Кривий Ріг, 2015. – С. 91–93.

 

Наукові статті у фахових збірниках та журналах

 Jaroslav Poliščuk. Dve Ukrajiny alebo viac Ukrajín: reflexive z roku 2011 // Ukrajinské indentity. Prednašky o politike, jazykovej situácii, literature a umení / Zostavil a na vydanie pripravil L’. Matejko. – Bratislava: Porta Danubiana, Univerzita Komenského, 2015. – S. 9–17. – 0,5 др. арк.

Jaroslav Poliščuk. Obraz Ukrajiny v geopolitickom časopriestore roku 2012 // Ukrajinské indentity. Prednašky o politike, jazykovej situácii, literature a umení / Zostavil a na vydanie pripravil L’. Matejko. – Bratislava: Porta Danubiana, Univerzita Komenského, 2015. – S. 18–31. – 0,8 др. арк.

Письменник у культурному дискурсі раннього модернізму // Українське слово і сучасність. – 2015. – № 1 (5). – С. 29–32. – 0, 4 др. арк.

Три жіночі долі (про роман В. Лиса «Країна гіркої ніжності») // Літакцент. Ел. ресурс: http://litakcent.com/2015/05/26/try-zhinochi-doli/. – 0,5 др. арк.

Словацький, Шевченко і європейський дендизм // Київські полоністичні студії. – Т. XXVI. – К.: ДІА, 2015. – С. 165 – 173. – 0,7 др. арк.

Трудне прощання з рабством [Рец.: С. Алексієвич. Час second-hand] // Літературна Україна. – 2015. - № 36 (24 вересня). – С. 6. – 0, 3 др. арк.

Reorientacja w ukraińskiej humanistyce // Bibliotekarz Podlaski (Białystok). – 2015. – Nr 1. – S. 35–42. – 0, 5 др. арк.

Література майданного гарту // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Збірник наукових праць (філологічні науки). – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015. – № 6. – С. 168–171. – 0, 5 др. арк.

Фольклор та література // Українське слова і сучасність. – 2015. – № 5 (9). – С. 38-43. – 0,6 др. арк.

Жанр філософської містерії у творчій спадщині митрополита Іларіона // Українське слово і сучасність. – 2015. – № 7 (11). – С. 35–38. – 0, 4 др. арк.

Художня історіографія Миколи Костомарова // Українське слово і сучасність. – 2015. – № 7 (11). – С. 39–40. – 0, 3 др. арк.

Загадкова постать автора // Українське слово і сучасність. – 2015. – № 8 (12). – С. 37–41. – 0, 4 др. арк.

Голоси з донецького бомбосховища (про роман О. Чупи «Казки мого бомбосховища») // Українська літературна газета. 2015. – 13 листопада. – 0, 5 др. арк. [Ел. ресурс] Режим доступу:  http://litgazeta.com.ua/reviews/golosy-z-donetskogo-bomboshovyshha/.

Культуротворчий потенціал Києва // Українське слово і сучасність. – 2015. – № 9 (13). – С. 51–57. – 0, 5 др. арк.

У пошуках означення війни (про кн. М. Слабошпицького «Велика війна. 2014») // Літературна Україна. – 2015. – № 38 (8 жовтня). – 0,4 др. арк.

Українська література періоду Незалежності: тенденції розвитку // Українська літературна газета. – 2015. – № 20 (9 жовтня). – 0,5 др. арк.

Ефект Євромайдану і література // Слово і Час. – 2015. – № 10. – С. 3–17. – 1, 3 др. арк.

Сучасна українська проза: досвід розриву колоніальної культурної матриці // Після падіння тюремного муру (Українска література за роки незалежності: тенденції, проблеми, підсумки. 1991–2015). – Житомир: Вид. ПП «Рута», 2015. – С. 76–87. – 0,65 др. арк.

Хроніки зужитого часу (про творчість Світлани Алексієвич) // Дніпро. – 2015. – № 7–9. – C. 126–131. – 0, 4 др. арк.

Farevell to Illusions of the Past // Eastern Partnership Literary Review: authors, books & literary life in Eastern Partnership countries (Bratislava). – Vo. 2 (2015), No 1. – P. 25–30. – 0, 5 др. арк.

Історична проза як націєтворчий проект // Українське слово і сучасність. – 2015. – № 10. – С. 66–71. – 0, 5 др. арк.

Епос про кінець «червоної людини» // Ucrainistica: збірник наукових праць / упор. М. Вербовий, Я. Поліщук. – Вип. 13. – Кривий Ріг, 2015. – С. 9–19. – 0, 6 др. арк.

Українська література періоду Незалежності: тенденції розвитку // Українське слово і сучасність. – 2015. – № 11. – С. 60–66. – 0, 5 др. арк.

Феномен Євромайдану // Україна і світ у третьому тисячолітті: політичний, правовий та культурний виміри. Матеріали міжнародної наукової конференції, м. Одеса, 13–14 березня 2015 року. – Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2015. – С. 59–61. – 0, 3 др. арк.

 

2016

Монографія

 Реактивність літератури. – К.: Академвидав, 2016. – 192 с. – 12,0 др. арк.

Рец.: Белімова Т. Динаміка розвитку сучасної української літератури // Слово і Час. – 2016. – № 10. – С. 119–120.

Єременко О. Література: слово чи дія? // Синопсис: текст, контекст, медіа. – 2016. – № 4. Ел. видання. Режим доступу: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/issue/view/20.

 

Наукові статті у фахових збірниках та журналах

 Українська література періоду Незалежності: тенденції розвитку // Українська літературна газета. – 2016. – 12 січня. Режим доступу: http://litgazeta.com.ua/articles/ukrayinska-literatura-periodu-nezalezhnost-tendentsiyi-rozvytku/.

Війна та література  // Дніпро. – 2016. – № 2. – С. 174–182. – 0, 8 др. арк. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.dnipro-ukr.com.ua/ednipro.html

Культурний образ Києва: ХХ століття // Українське слово і сучасність. – 2016. – № 2. – С. 59–63. – 0, 4 др. арк.

Між богемою і терором // ЛітАкцент. – 2016. – 18 лютого [Ел. ресурс]. Режим доступу: http://litakcent.com/2016/02/18/mizh-bohemoju-i-terorom/. – 0,3 др. арк.

Новий міметизм у післямайданній літературі // Літературознавчі студії; відпов. ред. Г. Ф. Семенюк. – Вип. 47. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; ВД Дмитра Бураго, 2016. – С. 257–264. – 0,6 др. арк.

Трансформаційні тенденції в сучасній українській літературі // Spheres of Сulture (Lublin). – 2016. – Volume XII. – C. 209–216. – 0, 5 др. арк.

Павло Тичина в антиноміях літературного канону // Слово і Час. – 2016. – № 4. – С. 16–25. – 0, 9 др. арк.

Гібридна війна і її літературне відображення // Країни Східного партнерства – V 4: проблеми і перспективи співпраці: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2016. – С. 119–121. – 0, 3 др. арк.

Візуалізація художнього образу в малій прозі Михайла Коцюбинського // Українське слово і сучасність. – 2016. – № 7. – С. 3–8. – 0,6 др. арк.

Art massacrae, або Про те, чи є поезія на війні // Слово і Час. – 2016. – № 7. – С. 3–11. – 0, 8 др. арк.

Краків – Київ – Одеса. Творчий шлях Михайла Жука в контексті його епохи // Odessa w literaturach slowiańskich. Studia, red. Jarosław Lawski, Natalia Malutina (Seria naukowa „Colloquia Orientalia Bialostocensia”, t. XXI). – Białystok, 2016. – S. 117–134. – 1, 1 др. арк.

Крах літературоцентризму // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Збірник наукових праць (філологічні науки). – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – № 8. – С. 29–33. – 0, 5 др. арк.

Творчість Лесі Українки як програма культурного номадизму:
погляд із ХХІ ст. // Волинь філологічна: текст і контекст. Універсум Лесі Українки : зб. наук. пр. / упорядкув. C. М. Романова. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – Вип. 22. – С. 353–363. – 0, 6 др. арк.

 Романтична іронія та її модифікація в поезії Тараса Шевченка // Проблеми сучасного літературознавства: Зб. наук. праць. – Вип. 23. – Одеса: ОНУ ім. І. Мечникова, «Астропринт», 2016. – С. 27–39. – 0, 7 др. арк.

Ukraińska humanistyka w odzyskaniu tożsamości // Język – Szkoła – Religia (Gdańsk) . – 2016. – Vol. 10, nr 4. – S. 8-13. – 0, 45 др. арк.

 

 

2017

 Наукові статті у фахових збірниках та журналах

Поетка неспокою й самоіронії // РІЧ: тексти і візії : сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://chasopys-rich.com.ua/2017/02/19/poetka-nespokoju/.

Kuszenie historią: zwrot narracyjny we współczesnej powieści galicyjskiej // „Slavia Occidentalis”. – 73/2 (2016). – Poznań, 2017. – С. 109-121. – 1 др. арк.

Пристрасть і мудрість Зузанни Ґінчанки // Слово і Час. – 2017. - № 3. – С. 38–47. – 0,8 др. арк.

У пошуку локальної ідентичності (донецький чинник у творчості Олексія Чупи) // Національна ідентичність у мові і культурі: зб. наук. праць / за ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Талком, 2017. – С. 6-10.

Прозирання крізь час // РІЧ: тексти і візії : сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://chasopys-rich.com.ua/2017/08/04/prozyrannia/.

Вірші про гарний час тут // Буквоїд. – 2017. – 17.09 [Ел. ресурс]. Код доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2017/09/17/130547.html.

Год 1847, или О том, почему Людовит Штур не встретился с Пантелеймоном Кулишом // Literature and Social Change: A Voyage Through the History of Slavic Studies. Proceedings of the International Symposium. Literature and Slavic Studies held by the Commission for the History of Slavic Studies at Comenius University in Bratislava. Edited by Ľubor Matejko. – Bratislava: Comenius University Press, 2017. – P. 141-156. – 0, 8 др. арк.

Література і соціум : виклики нової епохи // Філологічні діалоги : [збірник наукових праць]. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2017. – Вип. 4. – С. 158-164. – 0, 7 др. арк.

Роман про примарність щастя (про «Фелікс Австрія» Софії Андрухович) // Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe (Wrocław). – Vol. 2/2016. - Ss. 213–222. – 0, 6 др. арк.

Карнавалізація літературного життя в радянському тоталітаризмі // Сучасні літературознавчі студії. Вип. 14. Літературні виміри видовищних форм культури. – К.: Київський лінгвістичний університет, 2017. - С. 343-354. – 0,6 др. арк.

Українські реалії та європейська ідея (на прикладі творчого досвіду Михайла Коцюбинського) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник. –Вип. ХIV. – Кам’янець-Подільський: Вид. Кам’янець-Подільського університету ім. Івана Огієнка, 2017. – С. 282-290. – 0,7 др. арк.

Эпоха homo sovieticus и ее призраки: о творчестве Светланы Алексиевич // Roczniki Humanistyczne. – Tom 65, zeszyt 7. – Lublin: Wyd. KUL, 2017, s. 67-77. – 0, 6 др. арк.

Mapa pamięci w ujęciu pokoleniowym: ukraiński wymiar // Świadectwa pamięci. W kręgu źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj), red. E. Dąbrowicz, B. Larenta, M. Domurad. – Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2017. – S. 347–365. – 1, 3 др. арк.

Свобода як проблема (рец.: Ореста Лосик. Феномен свободи, Львів, 2016) // Слово і Час. – 2017. – № 12. – С. 100-103. – 0,3 др. арк.

Поезія і доля Зузанни Ґінчанки // Zuzanna Ginczanka. Wiersze / Зузанна Ґінчанка. Вірші, пер. з пол. Я. Поліщука. – Львів, 2017. – C. 7-15. – 0,7 др. арк.

Зобразити війну // Pomiędzy. Polonistyczno-ukrainoznawcze studia naukowe (Wrocław), Vol. 3/2017. – S. 27-50. – 1,4 др. арк.

Premonitions of War // Pomiędzy. Polonistyczno-ukrainoznawcze studia naukowe (Wrocław), Vol. 3/2017. – S. 211-215. – 0,3 др. арк.

Idea Europy a ukraińska tożsamość po Euromajdanie // Bibliotekarz Podlaski (Białystok). – 2017. – Nr 4. – S. 215-227. – 0,8 др. арк.

Кризис советского метанарратива (Современная ситуация восточнославянских литератур) // Acta Polono-Ruthenica (Olsztyn), 2017. – XXII/3, s. 61-71. – 0,8 др. арк.

Михайло Коцюбинський: європейська ідея та українська ідентичність // Tożsamość ukraińska wobec przemian XVII-XXI wieku, red. K. Jakubowska-Krawczyk, A. Nowacki, Lublin: Wyd KUL, 2017. – S. 111-121. – 0,8 др. арк.

 

 

2018

 Монографія

 Гібридна топографія. Місця й не-місця в сучасній українській літературі. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2018. – 272 с. – 16,2 др. арк.

Рец.: Левченко Г. Література, яка стимулює народження геополітично зрілого суб’єкта новітньої України // Ел. джерело: http://lsd.co.ua/yaroslav-polishchuk-ghibrydna-topoghraphija-retsenziya/;

Котик Ігор. До літературної топографії сучасної України // Літакцент. Ел. джерело: http://litakcent.com/2018/10/12/do-literaturnoyi-topografiyi-suchasnoyi-ukrayini/.

Іщенко В. Гібридна топографія // Критика. – 2018. – Грудень.

Bedryk E. Hybrydowa topografia Ukrainy // ttps://antymatrix.blog.polityka.pl/2019/01/18/hybrydowa-topografia-ukrainy/.

Іщенко В. Ярослав Поліщук: Гібридна топографія // Літературна Україна. – 2019. - № 5 (2 лютого). – С. 9.

Левченко Г. Дослідник у пошуку не-місць // Слово і Час. – 2019. – № 2. – С. 95-99. 

 

Наукові статті у фахових збірниках та журналах

 Досвід локальної ідентичності // Studia Ucrainica Poznaniensia, vol. 6/2018. – S. 257-267. – 1, 0 др. арк.

Поколіннєва модель шістдесятництва: культ чи дискредитація // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 67, ч. ІІ. – Львів: ЛНУ, 2018. – С. 68-78. – 0,8 др. арк.

Метафора і метонімія Донбасу // Критика. – 2018. – Ч. 1-2. – С. 12-19. – 0,75 др. арк.

Донбас як інтернат // Буквоїд: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2018/01/01/093332.html.  – 0,3 др. арк.

Троща доль // Буквоїд: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2018/01/13/170935.html. – 0,3 др. арк.

Дух «мокрої псини» // Річ: часопис текстів і візій: https://chasopys-rich.com.ua/.– 0,3 др. арк.

Ілюзія «П’ятого Риму» // Буквоїд: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2018/04/02/100758.html.

Світ, побачений з Винової Гори // Літературна Україна. – 2018. – № 6 (15 лютого).- С. 13. – 0,4 др. арк.

Текстова стратегія палімпсеста в поезії Василя Стуса // Слово і Час. – 2018. - № 6. – С. 3-11. – 0,8 др. арк.

Вавилонський полон та ісход: Борис Нечерда у пізньорадянській Одесі // Odessa i Morze Czarne jako przestrzeń literacka. Red. naukowa J. Ławski, N. Maliutina (Seria naukowa „Colloquia Orientalia Bialostocensia”). – Białystok – Odessa, 2018. – S. 57-69. – 1 др. арк.

Інкорпорація документального ресурсу в сучасній художній літературі // Слово і Час. – 2018. - № 9. – С. 3-9. – 0,8 др. арк.

Безмежжя тексту й рамки інтерпретацій [рец.: Дзера О. Біблійна інтертекстуальність і переклад…, Львів, 2017] // Проблеми сучасного літературознавства (Одеса). – 2018. – Вип. 26. – С. 206-211. – 0, 3 др. арк.

O męskości patriarchalnej i nowoczesnej [rec.: M. Świetlicki, Kiedy chłopcy zostają mężczyznami?..] // Bibliotekarz Podlaski. – 2018. - Nr 2. – S. 359-365. – 0,3 др. арк.

Z cienia polskości // „Slavia Orientalis”. – 2018. – Nr 4. – S. 734-738. – 0, 3 др. арк.

На помежів’ї дискурсів: Євромайдан як суспільна, медійна та літературна подія // ІХ Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство. Зб. наук. статей. – К.: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2018. – С. 3-20. – 1 др. арк.

Поезія і доля Зузанни Ґінчанки // Всесвіт, 2018, № 7-8, с. 152-158: http://www.vsesvit-journal.com/covers/7-8-2018/. – 0, 7 др. арк.

Palimpsest Wasyla Stusa: na krawędzi epok i strategii tekstowych. Twórczość i los // Od „Zapisu” do... zapisu historii. Kultura poza cenzurą w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1977–1991, red.B. Bakuła, A. Matusiak, E. Tyszkowska-Kasprzak, Wrocław: Wydawnictwo Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2018. - S. 219-232. – 0, 6 др. арк.

Inna Huculszczyzna Wasyla Stefanyka // Galicja 1916: plus/minus dziesięć lat (Przestrzenie dyskursów: historia, literatury, kultury, języki), red. tomu A. Borkowski, R. Mnich, Siedlce: Wyd. Naukowe IKR[i]BL, 2018. – S. 99-113. – 0, 8 др. арк.

Донецький досвід тілесності // (Nie)Literackie przygody ciała, red. naukowa M. Żmudzka, M. Bracka. Wyd. Athenae Gedanenses, Gdańsk – Kijów, 2018. – S. 23-50. – 1,2 др. арк. ISBN 978-83-64706-46-2.

Між любов’ю і смертю («Амор[т]е» О. Іванюк) // Слово і Час. – 2018. - № 3. – С. 89-93. – 0,4 др. арк.

Przypadek Zuzanny Ginczanki // Bibliotekarz Podlaski. – 2018. – Nr 4. – S. 79-90. – 0,5 ark. dr.

Візуалізація художнього образу в малій прозі Михайла Коцюбинського // Наукові записки НаУ «Острозька академія». Серія «Філологія». – Вип. 4 (72). – Острог, 2018. – С. 183-190. – 0,6 др. арк.

 

 

2019

 

Монографія

  Фронтирна ідентичність. Одеса ХХ століття. – Київ: Дух і Літера, 2019. – 208 с. ISBN 978-966-378-706-0.

 

Наукові статті у фахових збірниках та журналах

 Метафорика Донбасу // Studia Ucrainica Poznaniensia, vol. VII/2019.– S. 165-176. – 1, 0 др. арк.

Перформанс в литературах постсоветского пространства // Перформатизация современной русской драмы. Славянский литературный контекст, pod red. N. Maliutiny i A. Lis-Czapigi.  – Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. – S. 129-144. – 1,1 др. арк.

Відлуння далекого раю (В. Лис, «Стара холера») // http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2019/01/05/201146.html. – 0, 3 др. арк.

Поезія по-донецьки // Річ (Львів), 25.01.2019: https://chasopys-rich.com.ua/2019/01/25/%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b7%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%86%d1%8c%d0%ba%d0%b8/#more-1974. – 0, 3 др. арк.

Між карнавалом і смертю. Львівський досвід 1939-1941 років //Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. „Slavica Wratislaviensia”, tom CLXVIII, Wrocław 2019. – S. 137-149. – 0, 9 др. арк.

Ціннісні орієнтири Євромайдану // Український щорічник з європейських інтеграційних студій. – Вип. ІІ. Україна – Європейський Союз: Від партнерства до асоціацій. – Луцьк: Терен, 2019. – С. 221-230. – 0,5 др. арк.

На межі карнавального жанру («Коханці Юстиції» Юрія Андруховича) // Київ. – 2019. - № 1-2. – С. 172-177. – 0,6 др. арк.

Література про війну: художній образ і документ // Березіль. – 2019 - № 1 (сіічень - березень). – С. 178-188. – 0,7 др. арк.

Дискусійність та вичерпаність постмодерністського проекту // Слово і Час. – 2019. - № 4. – С. 22-29. – 0,75 др. арк.

Перформативный поворот в постсоветской культуре // Studia Rossica Posnaniensia, 2019. – S. 113-126. – 0,9 др. арк.