Андрій Печарський

https://orcid.org/0000-0003-4154-8956

Монографії

 1. Печарський А.Поетика творчості Осипа Турянського: монографія. Львів: ЛНУ ім.І. Франка, 2003. 202 с.
 2. Печарський А.Психоаналітичний аспект української белетристики першої третини XX сторіччя: монографія. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. 466 с.
 3. Печарський А.Художній світ творчості Василя Симоненка: тексти і контексти: монографія. Ужгород: Видво «TIMPANI», 2018. 188 с.

 

Колективні монографії

 1. Pecharskyi A. Ya. Anthropology of love in Volodymyr Vynnychenko’s life and writings: psychoanalitical aspect. Development trends of philological sciences: collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. P. 201–219.
 2. Pecharskyi A. Ya. Creativity by Ivan Franko: psychoanalitical horizons of Ukrainian-Austrian literary in teractions. Development trends of the modern philology: collective monograph: D. Ch. Chyk, I. I. Dmytriv, P. V. Ivanyshyn, N. V. Maftyn, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 84–106.
 1. Pecharskyi A. Ya. Psychoanalytic interpretation of literary activities: problems and prospects. Development trends of modern linguistics in the epoch of globalization: collective monograph: L. I. Bieliekhova, I. I. Dmytriv,  M.Yu.  Fedurko, Κ. Μ. Ivanochko, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 197–215.

 

Публікації

 1. Peczars‘kyj A. Duch uwieńczony w zadumie męczeńskiej (z okazji 120-tej rocznicy urodzin Osypa Turjanśkiego). Pogranicza. 2000. № 4. S. 81–85.
 2. Pečars‘kyj A. Psychoanalytischer Diskurs und ukrainischer literarischer Kontext: Genese, Problematik, neue Perspektiven. Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. MünchenBerlin, 2013. S. 692–710.
 3. Печарський А. Поезія Василя Симоненка у світовому контексті: минуле і сучасне. Слово і Час. 2015. № 1. С. 31–43.
 4. Печарський А. Таємниця поетичного обличчя Василя Голобородька, або «свій» серед чужих і «чужий» серед своїх». Українське літературознавство. Вип. 81. 2016. C. 94–97.
 5. Печарський А. Василь Симоненко та українське шістдесятництво: діалог крізь час «атомних прелюдій». Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. Тернопіль, 2017. Вип. 46. С. 137–152.
 6. Печарський А. Мотиви ностальгії в поезії Лі Бо ( 李白 ) і Лесі Українки: від давнини до недалекого минулого. Питання літературознавства. № 97. 2018. С. 57–68.
 7. Печарський А. Антитоталітарний дискурс «Хорватської рапсодії» М. Крлежі та «Поза межами болю» О. Турянського. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2018. Вип. 69. С. 228–233.
 8. Печарський А. Літературний дискурс Василя Симоненка в пресі тоталітарного режиму. Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика. 2018. Вип. 43. С. 31–37.