Михед П. В.

https://orcid.org/0000-0003-4064-5957

 1. Pavlo V. Myhed. "Mykola Hohol in the Canon of Ukrainian and Russian Cultures" // Religion, State, Society and Identity in Transition: Ukraine, eds. Rob van der Laarse, Mykhailo N. Cherenkov, Vitaliy V. Proshak, and Tetiana Mykhalchuk, 800 pages. 69–88.
 2. Проза Т.Шевченка і «натуральна» школа у російській літературі // зб. «Діалог двох культур». Варшава-Люблін, 2015. Річник ІХ, ЗОШ. 1, Кременець, 3–7 вересня, 2014. – С. 152–
 3. Гоголь и Мериме // ВРЛ: Меж. вуз. науч. сб. – Симферополь. – 2014. – вип. 29(86). – С. 41–55.
 4. Лазаренко С.М. Спогади про Ніжин. Ніжин, 2015. Науковий коментар і редагування – 0.5 др. ар.
 5. Гоголь и Мериме: «<Заметки о Мериме>» в контексте духовно-эстетических исканий 1840-х годов (Томск, в печати)
 6. Гоголь и Мериме: «<Заметки о Мериме>» в контексте духовно-эстетических исканий 1840-х годов // «Гоголезнавчі студії», №22 – С. 232–250.
 7. Бібліографія України про життя і творчість Миколи Гоголя за 2013 рік // «Гоголезнавчі студії», №22 – С. 472–483 (у співавторстві).
 8. Історія Ніжина: матеріали і дослідження / упоряд. П.В. Михед, Ю. В. Якубіна/ (2-ге видання). ― Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2016. (23 др. арк. )
 9. «Гайдамаки» Т. Шевченка vs «Тараса Бульби» М. Гоголя: мета історичний вимір // Глобалізація/Європеїзація і розвиток національних словянських культур. – К., 2016. – С. 95-98 (0.7 др. арк.).
 10. Тарас Шевченко в російській критиці (1840–1861) \\ Филологические исследования: Сборник научных работ. – Выпуск 15. // Отв. ред. выпуска В. М. Калинкин. – Киев: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2016. – С. 177-188 (0.9 др. арк.).
 11. Pavlo V. Myhed. Mykola Hohol in the Canon of Ukrainian and Russian Cultures // Religion, State, Society and Identity in Transition: Ukraine, eds. Rob van der Laarse, Mykhailo N. Cherenkov, Vitaliy V. Proshak, and Tetiana Mykhalchuk, 800 pages. pp. 69–88 (0.9 др. арк.)
 12. Проза Т. Шевченка і «натуральна» школа у російській літературі // Т.Г.Шевченко и его время. Материалы юбилейной международной научной конфереции, посвященной 200-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко (Санкт-Петербург, 24-26 ноября 2014 года). – СПб. 2016. – С. 173–187 (0.8 др. арк.).
 13. Розвінчання Гоголя, або поп-наука в дії // СіЧ, 2017. №4. – С. 106-115. (0,7 др. арк.)
 14. Книга і профетизм Гоголя // Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень. Матеріали міжнародної наукової конференції до Дня словянської писемності і культури. К., 2017. – С. 110-113. (0,4 др. арк.)
 15. Николай Васильевич Гоголь. Афоризмы. Изречения. Сентенции. 2-е изд. Изд-во «Пушкинский Дом». СП., 2017. (У співавторстві). 256 с. (8 др. арк.)
 16. О «густом, могучем слове» Николая Гоголя // Николай Васильевич Гоголь. Афоризмы. Изречения. Сентенции. 2-е изд. Изд-во «Пушкинский Дом». СП., 2017. – С. 5-16. (1,0 др.арк.).
 17. Слово про Дмитра Затонського //СіЧ, 2017. №11.
 18. Про українське бароко // Слово і час, 2017, № 12. – С. 94-100. Рецензія на книгу В. Соболь
 19. Листування Ігоря Качуровського: виміри суб’єктивності // Наш український дім, 2017, №2. – С. 29-31. 0.5 др. Арк.
 20. Ще про Гоголя-розвідника і агента // УЛГ, 28 лютого, 2017. Відгук на книгу Петра Кралюка «Таємний агент Микола Гоголь» (Л., 1916).
 21. «Гайдамаки» Т. Шевченка vs «Тараса Бульби» М. Гоголя: метаісторичний вимір // Гоголезнавчі студії, № 24. – С. 157-162.
 22. Микола Гоголь у Карлсбаді (до біографії письменника) // Гоголезнавчі студії, № 24. – С. 210-214.
 23. Бібліографія України про життя і творчість Миколи Гоголя (у співавторстві) // Гоголезнавчі студії, № 24. – С. 261-272.
 24. Гоголь в канонах украинской и русской культур (замечания к проблеме) // Просветитель и романтик. Памяти профессора Московского университета А.А. Смирнова. М.-СП., 2018. – С. 194-202.
 25. Як пройти крізь стіни // УЛГ, 28 серпня, 2018. Рецензія на книгу Марина Абрамович «Пройти крізь стіни» (К., 2018).