Корбич Г. Г.

https://orcid.org/0000-0001-8487-6138 (Галина Корбич)

https://orcid.org/0000-0001-5650-2139 (Halina Korbicz)

 1. Українська літературна критика про початки молодопольського літературно-мистецького руху, [w] Українсько-польські культурні взаємини, (Випуск 3). Київ 2015. - С.204-225 (Наукові студії ІМФЕ, вип.8) ISBN 978-966-02-6522-6 (серія).
 2. Тарас Шевченко в рецепції раннього українського модернізму, [w] VІІІ Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство. Збірник наукових статей [голов. ред. Г. Скрипник; НАН України; МАУ; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського], Київ 2015, c. 267-277.- 702 с., ISBN 978-966-02-7594-2; ISBN 978-966-02-7586-7
 3. Нестихаючі голоси пам’яті (Леся Халюк, Усні народні оповідання українців-переселенців Лемківщини, Холмщини, Підляшшя та Надсяння: жанрово-тематична специфіка, художні особливості, Монографія, Київ 2013, 216 с.), [w] «Над Бугом і Нарвою», №1/2015, с. 34-48.
 4. Досвід новочасності в українській культурі початку ХХ та початку ХХІ століть. Синхронізація націєтворчих пошуків, [w] Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III, Literatura a kultura, Kolektivní monografie věnovaná 20. výročí zahájení výuky ukrajinštiny jako studijního oboru na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Vydal Jan Sojnek — Galium, Brno 2015, s. 375-382, 580 ss., ISBN 978-80-906183-1-2.
 5. Doniecka rana Ukrainy. Dziuba Ivan. Donetska rana Ukrajiny. Istoryko-kulturologichni esei. Kyiv: Instytut Istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2015. S. 78. Іван Дзюба. Донецька рана України: Історико-культурологічні есеї. Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. С. 78, [w] „Porównania” 17,Poznań 2015, s. 274-279. ISSN1733-165X, 300 ss..
 6. ДОКУМЕНТ ДОБИ (Щоб промінь волі не погас: вірші українських поетів у перекладі російською мовою Марка Каганцова. – Чтоб луч свободы не погас: стихотворения укра­инских поэтов в переводе на русский язык Марка Каганцова / упоряд. і автор передмови Р. Кюнцлі; ред. кол.: Р. Кюнцлі, Б. Рішняк, Ю. Сістер. – Львів: Українські технології, 2015. – 576 с.), «Київ» 2016, №7-8, с. 178-182, ISSN 0208-0710, 192 сc .
 7. „Siciliana” – невідомий твір Ярослава Івашкевича в антропологічному вимірі [w] «Слово і час» 2016, №8, с. 105 – 112. ISSN 0236-1477, 128 с. .
 8. У координатах українського модернізму: осмислення проблеми історії як пошук національної ідентифікації. [w] Студії з україністики. Випуск XVI: збірник праць на пошану професора, академіка Національної академії мистецтв України, професора Ростислава Пилипчука/ передмова і заг. ред. Р. Радишевський. – С. 352-366. - К,: Талком, 2016. – 591 с..
 9. «Залишила по собі не тільки вірші...»: Леся Українка-критик. Компаративний аспект. [w] Волинь філологічна: текст і контекст. Універсум Лесі Українки : зб. наук. пр. / упорядкув. C. М. Романова. – c. 97-111. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – Вип. 22. ISSN 2304 – 9383– 572 с
 10. Вагомий доробок україністів з Брно. [w] International Association of Ukrainian Studies. Режим доступу: http://www.mau-nau.org.ua/_private/novyny/ novynyhtm (15.01.2016).
 11. Наукові заходи, присвячені великій поетесі. [w] International Association of Ukrainian Studies, źródło elektroniczne: http://mau-nau.org.ua/_private/novyny/ novyny54.htm (15.07.2016)
 12. Poezja zza krat. (Щоб промінь волі не погас: вірші українських поетів у перекладі російською мовою Марка Каганцова. – Чтоб луч свободы не погас: стихотворения укра­инских поэтов в переводе на русский язык Марка Каганцова / упоряд. і автор передмови Р. Кюнцлі; ред. кол.: Р. Кюнцлі, Б. Рішняк, Ю. Сістер. – Львів: Укра­їнські технології, 2015. – 576 с.),[w] Slavia Occidentalis, 2016, 73/2, s. 204-209, ISSN 0061-0007.
 13. У полі зору дослідників минуле Галичини. [w] International Association of Ukrainian Studies. Режим доступу: http://mau-nau.org.ua/_private/novyny/novyny85.htm (15.06.2017).
 14. Повернення до оригіналу. Збірка публікацій Івана Франка у польській пресі. [w] Studia Ucrainica Varsoviensia, 2018, № 6, s. 435-442. ISSN: 2299-7237/ICV:41.44/ MNiSW:3. 469 ss.
 15. Російська проблематика в суспільно-культурних поглядах Івана Франка. Імагологічний аспект // Матеріали Міжнародного наукового конґресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка. Львів, 22-24 вересня : у 2 т. - Т. 1. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. - С. 20‑28.
 16. Comparativism as a Structure-Making Factor in Lesya Ukrainka’s Literary Criticism // Roczniki Humanistyczne. – 2018. – Vol. 66, No 7. – S. 75–88. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rh.2018.66.7-5 ABSTRACTING AND INDEXING SERVICES: BazHum, CEEOL, CEJSH, Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection), ERIH Plus, Index Copernicus, POL-index http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/10365