Ільницький М.М.

https://orcid.org/0000-0003-0593-7997

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=dljDzJQAAAAJ

Окремі видання

 1. Ільницький М. Українська літературознавча думка ХХ століття (Західна Україна, еміграція): навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 352 с.
 2. Ільницький М. Формули осягання Антонича. Монографія. Львів: ЛА «Піраміда», 2015. 236 с.
 3. Ільницький М. Маркіян Шашкевич: інтерпретації, паралелі: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Шашкевичівська комісія. Львів, 2019. 94 с.
 4. Ільницький М. Читаючи, перечитуючи… Літературознавчі статті, портрети, роздуми. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2019. 320 с.
 5. Ґете Й. В. Райнеке-Лис, Франко І. Лис Микита / упоряд. і автор передм. Микола Ільницький. Львів: Апріорі, 2019. 340 с.

 

Вибрані наукові статті

 1. Ільницький М. Й. В. Ґете й І. Франко. Антиномія природи і духу // Франкознавчі студії: зб. наук. праць. Дрогобич: Коло, 2015. С. 73-90.
 2. Ільницький М. Відкритий на всі прочитання: до дискусії про природу Шевченкового вірша // Апостол правди і науки. Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. С.147-158.
 3. Ільницький М. „Мав у собі щось сковородинське…” (Михайло Мухин) // Spheres of Culture. Lublin, 2015. V. ХІ. S. 181-196.
 4. Ільницький М. Мотив Ендиміона як ключ до поезій Шевченка (Степан Балей) // Слово, яке тебе обирає: Збірник на пошану проф. Володимира Моренця. До 60-річчя від дня народження. Київ: Видавничий дім „Києво-Могилянська академія”, 2015. С. 119-126.
 5. Ільницький М. „Про що природа прагне розказати”: (Поезія Володимира Затуливітра) // Буковинський журнал. 2015. № 1. С. 215-223.
 6. Ільницький М. Своє і позичене („Лис Микита” І.Франка і „Райнеке-Лис” Й.В. Ґете) // У пошуках істини: зб. на пошану проф. В. Антофійчука. Чернівці; Дрогобич. 2015. С. 110-125.
 7. Ільницький М. „Збентежений талант”: (Штрихи до портрета Ярослава Цурковського) // Слово і Час. 2016. № 4. С. 3-15.
 8. Ільницький М. Історія однієї фальсифікації: поема „Папі в альбом” // Слово і Час. 2016. № 8. С.11-16.
 9. Ільницький М. „Суха різьба” поезії Василя Герасим”юка // Українська літературна газета. 2016, 19 серп. С. 1, 18-20.
 10. Ільницький М. «Коренева система» літературного пограниччя // Слово і Час. 2018. № 8. С. 96–104. – Рец. на кн.: Барабаш Ю. Вулиця крокодилів / Невський проспект. І поза ними: письменник на етнокультурному пограниччі. Київ: Темпора, 2017. 208 с.
 11. Ільницький М. Поруч із ним ішли два велетні – Чорний і Білий: (Міфологічна основа оповідання І. Фіранка „Як Юра Шикманюк брів Черемош” // Слово і Час. 2017. № 7. С. 36-42.
 12. Ільницький М. «…І передовсім про себе» // Дзвін. 2018. № 1. С. 212–215. – Рец. на кн.: Калинець І. Про декого і дещо і передовсім про себе. Львів: Сполом, 2016. 384 с.
 13. Ільницький М. «Ми так близько долетіли до чудес…» (Штрихи до портрета Дмитра Загула) // Дивослово. 2018. № 5. С. 41–48.
 14. Ільницький М. Модус Меандра: літературне покоління за межею українського державного простору // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2018. Вип. 62(2). С. 27-35.
 15. Ільницький М. Наше коло: [Спогад про Романа Іваничука] // Дзвін. 2019. № 5. С. 170-171.
 16. Ільницький М. «Наші едеми – тільки фантоми…»: Дмитро Загул відомий і невідомий // Українська літературна газета. 2019. № 13 (5 лип.). С. 14-15, № 14 (19 лип.). С. 14-15.
 17. Ільницький М. Цілюща сила полинової гіркоти [передм.] // Калинець Ірина. Зібрання творів: у 8 т. Львів: Сполом, 2019. Т. 1. С. 7-16.
 18. Ільницький М. Час снігів, час прощань: [Спогад про Романа Кудлика] // Дзвін. 2019. № 3. С. 242-244.