Гнатюк М. М.

https://orcid.org/0000-0002-1254-2515

2015

1) Современная модель украинской эссеистики // Нестеренко Ю.В. Современное украинское эссе: эволюция независимой мысли.  –  Саарбрюккен /   Німеччина: Ламбер,  2014. – С.2 – 4 (0,4 др. арк.).

2) Феномен автора у генетичній текстології // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: Зб. наук. праць. – К.: Логос, 2014. – С. 73 – 85 (0,8 др. арк.).

3) Поетична Шевченкіана Володимира Самійленка // Шевченкознавчі студії:  ВПЦ «Київський університет». – Вип. 17. – 2014. – С.178 – 187   (0,6 др. арк.). Фахове видання.

4) Річник «Теорія літератури: концепції, інтерпретації»: досвід та перспективи // Слово і час. – 2015. - № 5. – С. 117 – 119 (0,4 у.д.а.). Фахове видання.

5) Українська проза про духовенство в історико-літературному висвітленні // Українська мова і література в школах України. – 2015. - № 5. – С.63 (0, 2 др. арк.). Фахове видання.

6) Жанрово-тематична парадигма сучасної есеїстики // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ «Київський університет». – 2015. – Вип. 1 (44). Частина І. – С. 96-105. (0,5 др. арк.). Фахове видання.

7) Знаний і незнаний Михайль Семенко: на матеріалах родинного архіву // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ «Київський університет». – 2015. – Вип. 46. – С. 91-100. (0,5 др. арк.). Фахове видання.

8) Скрипічні вер-лібри Ігоря Астапенка // Теорія літератури: концепції, інтерпретації. – К.: Логос, 2015. – С. 50-63. (1 др. арк.).

9) Гірка пора втрат // Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія / Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – К.: Laurus, 2015. – Т.Х: Пам’яті Віктора Дудка. – С. 100-102. (0,2 др. арк.).

10) Поезія як стиль життя // Соборність. – 2015. - № 3-4. – С. 65-67. (0,2 др. арк.). Держава Ізраїль.

2016

11) У пам’ять про нечасті зустрічі // Вертепи долі. Спогади про Романа Гром’яка / Упор. Лановик З., Лановик М. – Тернопіль:  ТНПУ, 2016. – С. 393-(0,2 др. арк.).

12) «Та дух – вітрила – й в пеклі – напина»: маратонський біг Емми Андієвської // Літературна Україна. – 2016. - № 10 (5639). – 17 березня. (0,5 др. арк.).

13) Не забути подякувати… // Слово і час. – 2016. - № 9. – С. 125 – 126 (0,3 др. арк.). Фахове видання.

14) «Про Емму Андієвську та маркетинговий бренд “Нью-Йоркська група”» // Проблеми сучасного літературознавства. – Зб. наук. праць. – Вип. 23. – Одеса, 2016. – С. 117 – 127. (0,5 др. арк.).Фахове видання.

15)  Знаний і незнаний Михайль Семенко: на матеріалах родинного архіву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К.: ВПЦ «Київський університет». – 2016. – Вип. 1(26). – С.10 -13. (0,5 др. арк.). Фахове видання.

16)  « “Маратонський біг” Емми Андієвської» // Літературна Україна. – 2016. - № 48 (5679). – 15 грудня. (0,3 др. арк.).

 2017

17) «Науковий аналіз бібліотеки Івана Франка як структуротвірної одиниці архіву письменника» // Science Rise. – 2017. - № 8 (37). – С. 46 – 50. (0, 5 др. арк.). МІЖНАРОДНІ НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ: Index Copernicus International, CrossRef, WorldCat, BASE, Research Bible, CiteFactor. Фахове видання.

18) «Відома – невідома Емма Андієвська (з досвіду особистого спілкування) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – Вип. 1 (27). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 15 – 18. (0,3 др. арк.). Фахове видання.

19) «Джерелознавчий дискурс бібліотеки Івана Франка» // Літературознавчі студії. – Вип. 2 (49). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 54 – 66. (0, 5 др. арк.). Фахове видання.

2018

20) «Співтворчість розуміючих: автор – читач – інтерпретація» // Проблеми сучасного літературознавства. – Вип. 26. – Одеса: «Астропринт», 2018. – С. 196 – 206. (0, 5 др. арк.). Фахове видання.

21) «Інтермедіальність як навчальна дисципліна: лекційно-творча практика» // Сполучник – Х. Альманах літературної творчості. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. – С. 323 – 335 (0, 5 др. арк.).

22) «Еммa Андієвська vs Нью-Йоркська група // ІХ Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство. Зб. наук. статей (До 100-річчя Національної академії наук України). - К., 2018. – С. 57-71. (1 др. арк.). Фахове видання.

2019

23) Практичні модуси наукової концепції Миколи Зерова «Ad fontеs!» // Science and Education a New Dimension. – Philology, VІІ (58). Issue 194, 2019. – Budapest, – P. 26-29. МІЖНАРОДНІ НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ: Index Copernicus International, CrossRef, WorldCat, BASE, Research Bible, CiteFactor. (0,5 др. арк.). Фахове видання.

24) Текстологічні аспекти Шевченкознавчих студій Павла Филиповича // Султанівські читання. – Вип. VІІІ. – 2019. – С. 84-92. МІЖНАРОДНІ НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ: Index Copernicus International, CrossRef, WorldCat, BASE, Research Bible, CiteFactor. (0,5 др. арк.). Фахове видання.

25) Філологічна методологія Володимира Перетца у наукових студіях Михайла Драй-Хмари // Вічність слова. Ювілейний збірник присвячений 70-річчю від дня народження професора Миколи Ткачука. – Ужгород: «ТІМРАNІ», 2019. – С. 68–79.   (0,7 др. арк.).