Федорук О. О.

https://orcid.org/0000-0002-6202-541X

 1. Тарас Шевченко в критиці / Упоряд. О. Боронь, М.Назаренко. ‒ Київ: Критика, 2016. ‒ Т. ІІ: Посмертна критика (1861) / Упоряд. О. Боронь, М. Назаренко; комент. О. Боронь, М. Назаренко, О. Федорук; наук. ред. О. Федорук. ‒ 805 с.
 2. Які видання «Чорної ради» ми маємо? (Проблема відтворення тексту) // Слово і Час. ‒ 2016. ‒ № 5. ‒ С. 77‒88.
 3. «Гамбурзький рахунок» Віктора Дудка // Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія. – К., 2016. – Т. Х. ‒ С.13‒21.
 1. Структура роману Куліша «Чорна рада». Історія тексту // Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія. – К., 2016. – Т. Х. ‒ С. 168‒200.
 2. Нездійснена передмова Куліша до роману «Чорна рада» // Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія. – К., 2016. – Т. Х. ‒ С. 263‒266;
 3. Кулішезнавство // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 16.
 4. Редакції роману П. Куліша «Чорна рада». Перший і останній розділи // Науковий збірник Українського вільного університету = Wissenschaftliches Sammelwerk der Ukrainischen Freien Universitӓt. – Мюнхен, 2016. – Т. 21. – C. 145–
 5. Александров В. С.; Александров С. В.; Александрович М.М. (співавтор Є. Нахлік); Білиловський К.О.;  Горленко В. П. (співавтор Є. Нахлік); Данкевич Л. Я. // Франківська енциклопедія: У 7 т. ‒ Львів: Світ, 2016. ‒ Т.  – С. 27‑30, 149‑150, 424, 515‑516.
 6. Редакції роману Пантелеймона Куліша“Чорна рада”: Сцена в пекарні // Слово і час. – 2017. – № 1. – С. 55–
 7. Образ польської княгині у ранніх редакціях роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада» // Pomiędzy: Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe. – 2017. – Vol. – S. 157‑173.
 8. Проблема автоцензури в романі Куліша «Чорна рада» // Записки Наукового товариства ім. Шевченка в Америці. Нова серія. ‒ Нью-Йорк, 2017. ‒ Т. І. ‒ С. 131‒146
 9. Улюблені пісні Шевченка в записах Куліша. Нові матеріяли // Там само. ‒ С. 177‒198
 10. Вступ і публікація статті: Яцюк В. Раритети збірки Плацендара: Спроба атрибуції // Там само. ‒ С. 199‒212.
 11. До історії першого видання «Чорної ради» Куліша (нездійснений проект ілюстрування роману) // Образотворче мистецтво. ‒ 2017. ‒ № 3. ‒ С. 110‒111.
 12. Редакції роману Куліша «Чорна рада»: У Києві (на Подолі та у Святій Софії) // Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія. Київ, – Т. 11/12. – Київ, 2017. – С. 33–52.
 13. Пантелеймон Куліш у подарунковому виданні (рец. на вид.: П.Куліш. Байда, князь Вишневецький; Цар Наливай; Петро Сагайдашний / Упор. Ю. Косенко, дизайн. В. Мітченко. ‒ К.: Оберіг часу, 2016) // Образотворче мистецтво. – 2018. – № 1. – С. 150–
 14. Епізод із цензурного розгляду роману Куліша «Чорна рада» // Новини з Академії / Українська вільна академія наук у США. ‑ Нью-Йорк, 2018. – Ч.
 15. Україніка в слов’янофільському архіві // Критика. ‒ 2018. ‒ Ч. 9/10. – С. 22‑26.
 16. Проблема епіграфа в романі Куліша «Чорна рада» // Слово і час. ‑ ‒ № 9. – С. 56‑64; № 10. – С. 13‑24; № 11. – С. 67‑75.