Редакційна колегія

Головний редактор:

Лукаш Скупейко  – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Заступник головного редактора:

Надія Бойко  – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Члени редколегії:

Бондар М. П. – кандидат філологічних наук, завідувач сектору класичної української літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Боронь О. В. – доктор філологічних наук, завідувач відділу шевченкознавства Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Бурлака Г. М. – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Гнатюк М. М.  – доктор філологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) бібліографія

Ільницький М.М. – член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, Львівський національний університет ім. Івана  Франка (Україна) бібліографія

Корбич Г. Г.  – професор кафедри літературної і культурної компаративістики відділення неофілології Інституту російської і української філології Університету ім. Адама Міцкевича (м. Познань,  Польща) бібліографія

Маценка С. П. – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри німецької філології Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна) бібліографія

Михед П. В. – доктор філологічних наук, завідувач сектору слов’янських літератур Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Моренець В. П.  – доктор філологічних наук, завідувач кафедри літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Україна) бібліографія

Набитович І. Й. – доктор філології, професор кафедри української філології Університету ім. Марії Кюрі-Складовської (м. Люблін, Польща) бібліографія

Овчаренко Н. Ф.  – доктор філологічних наук, завідувач відділу світової літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Панченко В. Є.  – доктор філологічних наук, професор кафедри літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Україна) бібліографія

Павлишин Марко - професор, директор Центру українських студій ім. М.Зерова та Школи мов, літератур і культур в Університеті Монаша (Австралія) бібліографія

Пассія Радослав – доктор філософії, провідний науковий співробітник Інституту словацької літератури Словацької академії наук (Словаччина) бібліографія

Сиваченко Г. М.  – доктор філологічних наук, професор, завідувач сектору компаративістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Надежда Стоянова  – доктор філологічних наук, викладач кафедри болгарської літератури Софійського університету ім. Клімента Охрідського (Болгарія) бібліографія

Рязанцева Т. М. доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Ткаченко А. О.  – доктор філологічних наук, професор, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (Україна) бібліографія

Торкут Н. М.  - доктор філологічних наук, професор, член Європейської асоціації англістів (ESSE), Інститут іноземної філології Класичного приватного університету (Україна) бібліографія

Федорук О. О. – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Харчук Р. Б. – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Шалагінов Б. Б.  – доктор філологічних наук, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Україна) бібліографія

Шкандрій Мирослав – доктор філософії, професор кафедри германських і слов'янських досліджень Манітобського університету (м. Вінніпег, Канада) бібліографія

Редакційна рада:

Микола Жулинський – доктор філологічних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту літератури (Україна) бібліографія

Іван Дзюба – академік НАН України (Україна)

Дмитро Наливайко  – доктор філологічних наук, професор, головний науковий співробітник сектору компаративістики, академік НАН України (Україна) бібліографія

Тарас Салига – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури Львівського національного університету ім. І. Франка (Україна) бібліографія

Лукаш Скупейко – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Редакція:

Олександр Брайко – науковий редактор, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України;

Роман Кисельов – науковий редактор, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України;

Тетяна Белімова – науковий редактор, кандидат філологічних наук, доцент;

Ірина Хазіна – науковий редактор;

Марія Косян – науковий редактор;

Катерина Красножон – науковий редактор;

Юрій Мирончик (комп’ютерний набір та верстка).