Редакційна колегія

Головний редактор:

Скупейко Лукаш  – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Заступник головного редактора:

Бойко Надія  – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Члени редколегії:

Бондар Микола – кандидат філологічних наук, завідувач сектору класичної української літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Боронь Олександр – доктор філологічних наук, завідувач відділу шевченкознавства Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Бурлака Галина кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Гнатюк Мирослава  – доктор філологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) бібліографія

Корбич Галина  – професор кафедри літературної і культурної компаративістики відділення неофілології Інституту російської і української філології Університету ім. Адама Міцкевича (м. Познань,  Польща) бібліографія

Маценка Світлана – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри німецької філології Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна) бібліографія

Михед Павло – доктор філологічних наук, завідувач сектору слов’янських літератур Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Моренець Володимир – доктор філологічних наук, завідувач кафедри літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Україна) бібліографія

Набитович Ігор – доктор філології, професор кафедри української філології Університету ім. Марії Кюрі-Складовської (м. Люблін, Польща) бібліографія

Овчаренко Наталія  – доктор філологічних наук, завідувач відділу світової літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Павлишин Марко - професор, директор Центру українських студій ім. М.Зерова та Школи мов, літератур і культур в Університеті Монаша (Австралія) бібліографія

Пассія Радослав – доктор філософії, провідний науковий співробітник Інституту словацької літератури Словацької академії наук (Словаччина) бібліографія

Печарський Андрій - доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна)  бібліографія

Поліщук Ярослав - доктор філологічних наук, професор, Познанський університет імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща) бібліографія

Пронкевич Олександр - доктор філологічних наук, директор Інституту філології Чорноморського державного університету імені Петра Могили (Україна) бібліографія

Сиваченко Галина  – доктор філологічних наук, професор, завідувач сектору компаративістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Сєдіна Джованна - доктор філології, професор, Веронський університет (м. Верона, Італія) бібліографія

Стоянова Надежда – доктор філологічних наук, викладач кафедри болгарської літератури Софійського університету ім. Клімента Охрідського (м. Софія, Болгарія) бібліографія

Рязанцева Тетяна доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Ткаченко Анатолій – доктор філологічних наук, професор, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (Україна) бібліографія

Торкут Наталія - доктор філологічних наук, професор, член Європейської асоціації англістів (ESSE), Інститут іноземної філології Класичного приватного університету (Україна) бібліографія

Федорук Олександр – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Харчук Роксана - кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Чик Денис - доктор філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та методи їх викладання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка (Україна) бібліографія

Шалагінов Борис  – доктор філологічних наук, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Україна) бібліографія

Шкандрій Мирослав – доктор філософії, професор кафедри германських і слов'янських досліджень Манітобського університету (м. Вінніпег, Канада) бібліографія

Редакційна рада:

Жулинський Микола – доктор філологічних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту літератури (Україна) бібліографія

Дзюба Іван – академік НАН України (Україна)

Ільницький Микола  – член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, Львівський національний університет ім. Івана  Франка (Україна) бібліографія

Наливайко Дмитро  – доктор філологічних наук, професор, головний науковий співробітник сектору компаративістики, академік НАН України (Україна) бібліографія

Салига Тарас – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури Львівського національного університету ім. І. Франка (Україна) бібліографія

Редакція:

Брайко Олександр – науковий редактор, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України;

Белімова Тетяна – науковий редактор, кандидат філологічних наук, доцент;

Кисельов Роман – науковий редактор, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України;

Косян Марія – науковий редактор;

Красножон Катерина – науковий редактор;

Ірина Хазіна – науковий редактор;

Юрій Мирончик (комп’ютерний набір та верстка).