Редакційна колегія

Головний редактор:

Лукаш Скупейко  – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Заступник головного редактора:

Надія Бойко  – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Члени редколегії:

Бондар М. П. – кандидат філологічних наук, завідувач сектору класичної української літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Боронь О. В. – доктор філологічних наук, завідувач відділу шевченкознавства Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Бурлака Г. М. – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Гнатюк М. М.  – доктор філологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) бібліографія

Ільницький М.М. – член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, Львівський національний університет ім. Івана  Франка (Україна) бібліографія

Корбич Г. Г.  – професор кафедри літературної і культурної компаративістики відділення неофілології Інституту російської і української філології Університету ім. Адама Міцкевича (м. Познань,  Польща) бібліографія

Маценка С. П. – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри німецької філології Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна) бібліографія

Михед П. В. – доктор філологічних наук, завідувач сектору слов’янських літератур Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Моренець В. П.  – доктор філологічних наук, завідувач кафедри літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Україна) бібліографія

Набитович І. Й. – доктор філології, професор кафедри української філології Університету ім. Марії Кюрі-Складовської (м. Люблін, Польща) бібліографія

Неживий О. І. – доктор філологічних наук, професор, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського (Україна) бібліографія

Овчаренко Н. Ф.  – доктор філологічних наук, завідувач відділу світової літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Панченко В. Є.  – доктор філологічних наук, професор кафедри літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Україна) бібліографія

Павлишин Марко - професор, директор Центру українських студій ім. М.Зерова та Школи мов, літератур і культур в Університеті Монаша (Австралія) бібліографія

Сиваченко Г. М.  – доктор філологічних наук, професор, завідувач сектору компаративістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Надежда Стоянова  – доктор філологічних наук, викладач кафедри болгарської літератури Софійського університету ім. Клімента Охрідського (Болгарія) бібліографія

Ткаченко А. О.  – доктор філологічних наук, професор, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (Україна) бібліографія

Торкут Н. М.  - доктор філологічних наук, професор, член Європейської асоціації англістів (ESSE), Інститут іноземної філології Класичного приватного університету (Україна) бібліографія

Рязанцева Т. М. – доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Харчук Р. Б. – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Федорук О. О. – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Шалагінов Б. Б.  – доктор філологічних наук, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Україна) бібліографія

Редакційна рада:

Микола Жулинський – доктор філологічних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту літератури (Україна) бібліографія

Іван Дзюба – академік НАН України (Україна) бібліографія

Дмитро Наливайко  – доктор філологічних наук, професор, головний науковий співробітник сектору компаративістики, академік НАН України (Україна) бібліографія

Тарас Салига – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури Львівського національного університету ім. І. Франка (Україна) бібліографія

Лукаш Скупейко – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Україна) бібліографія

Редакція:

Олександр Брайко – науковий редактор, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України;

Роман Кисельов – науковий редактор, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України;

Тетяна Белімова – науковий редактор, кандидат філологічних наук, доцент;

Ірина Хазіна – науковий редактор;

Марія Косян – науковий редактор;

Катерина Красножон – науковий редактор;

Юрій Мирончик (комп’ютерний набір та верстка).