Школа, В. «Функціонування жанру агітп’єси в українській драматургії 20"х років ХХ століття». Слово і Час, вип. 2, Лютий 2008, с. 93-96, https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/818.