Peleshenko, Y. «Південнослов’янські та західні впливи в києворуському письменстві». Слово і Час, вип. 8, Липень 2016, с. 90-94, https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/298.