Merkulov, M. «Античні образи у творах українських письменників барокової доби (на матеріалі віршів Григорія Сковороди та Феофана Прокоповича)». Слово і Час, вип. 6, Травень 2016, с. 56-62, https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/271.