[1]
В. Школа, «Функціонування жанру агітп’єси в українській драматургії 20"х років ХХ століття», Слово і час, вип. 2, с. 93-96, Лют 2008.