[1]
Y. Peleshenko, «Південнослов’янські та західні впливи в києворуському письменстві», Слово і час, вип. 8, с. 90-94, Лип 2016.