[1]
M. Merkulov, «Античні образи у творах українських письменників барокової доби (на матеріалі віршів Григорія Сковороди та Феофана Прокоповича)», Слово і час, вип. 6, с. 56-62, Трав 2016.