Merkulov, M. (2016) «Античні образи у творах українських письменників барокової доби (на матеріалі віршів Григорія Сковороди та Феофана Прокоповича)», Слово і Час, 0(6), с. 56-62. доступний у: https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/271 (дата звернення: 6Червень2023).