PELESHENKO, Y. Південнослов’янські та західні впливи в києворуському письменстві. Слово і Час, n. 8, p. 90-94, 20 Лип 2016.