Ivannikova, L. (2015). Міфологізація образу запорожця у фольклорі ХVІІІ–ХІХ ст.: від злочинця до характерника. Слово і Час, (1), 67-75. вилучено із https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/221