(1)
Kiral, S. Націєтворчі імперативи Трохима Зіньківського й Івана Франка: типологічний аспект. Слово і час 2017, 3-21.