(1)
Brayko, O. Колористичні засоби художньої виразності в прозі Володимира Дрозда. Слово і час 2019, 78-97.