(1)
Школа, В. Функціонування жанру агітп’єси в українській драматургії 20"х років ХХ століття. Слово і час 2008, 93-96.