(1)
Новик, О. Традиція використання барокового мотиву гріха й покари у творчості українських поетів-романтиків. Слово і час 2008, 69-74.