(1)
Богданова, М. Жанрово-стильові особливості української історичної новели хх ст. Слово і час 2008, 44-48.