(1)
Мельнікова, Ю. Естетично-художні функції описів у романі Наталени Королеви “Quid Est veritas?”. Слово і час 2019, 19-27.