(1)
Малютіна, Н. Явище жанрової інтерактивності у драматургії І. Карпенка¬Карого. Слово і час 2008, 53-61.