(1)
Boron, O. Поетика повісті Тараса Шевченка “Музыкант”. Слово і час 2019, 30-39.