(1)
Mazepa, N. БІЛІНГВІЗМ. ЕПІЗОД ЧИ ТЕНДЕНЦІЯ? (СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА РОСІЙСЬКОМОВНА ПОЕЗІЯ). Слово і час 2019, 60-77.