(1)
Diomova, N. Блазенські пісні Меркуціо у драмі “Ромео і Джульєтта” В. Шекспіра: функції просодичних елементів та їх відтворення в українських перекладах. Слово і час 2015, 86-92.