(1)
Kasarin, V.; Novykova, M. Український контекст творчості Михайла Лермонтова (деякі методологічні аспекти). Слово і час 2015, 76-85.