(1)
Peleshenko, Y. Південнослов’янські та західні впливи в києворуському письменстві. Слово і час 2016, 90-94.