(1)
Merkulov, M. Античні образи у творах українських письменників барокової доби (на матеріалі віршів Григорія Сковороди та Феофана Прокоповича). Слово і час 2016, 56-62.