(1)
Nesterenko, P. Художні особливості книжкових обкладинок 1950–1960-х років (на прикладі колекції В. Перевальського). Слово і час 2016, 57-60.