(1)
Ivannikova, L. Міфологізація образу запорожця у фольклорі ХVІІІ–ХІХ ст.: від злочинця до характерника. Слово і час 2015, 67-75.