(1)
Bondar, M. Довкола Григорія Квітки-Основ’яненка: твори українських прозаїків 30-х – початку 40-х років ХІХ ст. Слово і час 2017, 48-61.