(1)
Teterina, O. Українська перекладознавча думка другої половини ХІХ – початку ХХ століття у проекції сучасної компаративістики. Слово і час 2018, 45-58.