[1]
Peleshenko, Y. 2016. Південнослов’янські та західні впливи в києворуському письменстві. Слово і Час. 8 (Лип 2016), 90-94.