[1]
Merkulov, M. 2016. Античні образи у творах українських письменників барокової доби (на матеріалі віршів Григорія Сковороди та Феофана Прокоповича). Слово і Час. 6 (Трав 2016), 56-62.