[1]
Ivannikova, L. 2015. Міфологізація образу запорожця у фольклорі ХVІІІ–ХІХ ст.: від злочинця до характерника. Слово і Час. 1 (Груд 2015), 67-75.