Буралака Г. М.

https://orcid.org/0000-0003-2266-1160

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=IO4pR_cAAAAJ

 1. Матеріали української діаспори у фондах відділу рукописів Інституту літератури // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія». – Серія «Історичні науки»: Зб. наук. праць. – Вип. 23. – Острог, 2015. – С.239–243. (Стаття 0,5 арк.)
 2. Магія щирості [спогад про Віктора Дудка]// Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія: наук.збірник. – Том Х: Памʼяті Віктора Дудка. – К., 2015. – С. 108– (Стаття 0,3 арк.)
 3. Фрагмент епістолярного діалогу: Віктор Дудко – Микола Сиваченко// Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія: наук.збірник. – Том Х: Памʼяті Віктора Дудка. – К., 2015. – С. 462–469. (Підготовка тексту та примітки 0,7 арк.)
 4. Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія: наук.збірник. – Том Х: Памʼяті Віктора Дудка. – К.: Laurus, 2015. – 600 с. (Відповідальний редактор).
 5. Соціальні мотиви у літературній спадщина Грушевського» // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей / МОН України; Нац. ун-т «Острозька академія» ; УІТ. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2016. – С. 176-181. (Тези, 0,3 арк.)
 6. Fiction чи non-fiction? Історичні сюжети М. Грушевського-прозаїка // СІЧ. – – № 11. – С. 57–64. (Стаття 0,5 арк.)
 7. Відділ рукописних фондів і текстології // СІЧ. – – № 11. – С. 6–9. (Стаття 0,3 арк.)
 8. Грушевський Михайло Сергійович // Франківська енциклопедія. – Львів: Світ, 2016. – Т. 1.– С. 481–494. (Енциклопедична стаття 1 арк.)
 9. Валентина Єрмак. Творча історія поезій у прозі Василя Стефаника. – К.: Наук. думка, 2016. – 150 с. (Науковий редактор)
 10. Щоденник М. Грушевського університетських часів (1888-1894) як джерело інформації про його літературну творчість» // Записки НТШ: Праці Історично-філософської секції. Львів, 2017. – Том 270. – С.73– (Стаття 0,5 арк.)
 11. Взаємне листування Василя Лукича і Михайла Грушевського» // Записки НТШ: Праці Історично-філософської секції. – Львів, 2017 . – Том 270. – С. 292– (Публікація текстів з передмовою 1 арк.)
 12. Дарчі написи на книжках бібліотеки Івана Франка // Альманах бібліофілів. – Дрогобич: Коло, 2017. – Кн. – С. 13–21. (Стаття 0,5 арк.)
 13. «Реінкарнація» тексту: з досвіду публікації збірки Василя Стуса «Час творчості» // Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст (Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції). – Вінниця, 2018. – С. 62– (Тези 0,2 арк.)
 14. Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія: наук.зб. – Том ХІ/ХІІ. – К.: Вид-во «К.І.С.», 2017. – 500 с. (Відповідальний редактор)
 15. Олександр Барвінський. Спомини з мого життя. – Том 4, частина 6/ Упорядник Альбіна Шацька. – К.: ПЦ «Фоліант», 2018. – 1005 с. (Редактор)
 16. Олександр Барвінський. Спомини з мого життя. – Том 3, частина 5 / Упорядник Альбіна Шацька. – Нью-Йорк; Київ; Острог; Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2019. – 727 с. (Редактор)
 17. Тематична палітра прозових творів Михайла Грушевського// Михайло Грушевський: студії та джерела. – К., 2019. – С. 96–120. (Cтаття 1 арк.)
 18. Збірка В. Стуса «Час творчості»: погляд текстолога через роки// Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія. – К.: Вид-во «К. І. С.», – Т. ХІІІ/ХIV. – C. 94–106. (Cтаття 0,8 арк.)
 19. Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія: наук. зб. – К.: Вид-во «К. І. С.», – Т.ХІІІ/ХIV. – 516 с. (Відповідальний редактор)