Боронь О. В.

https://orcid.org/0000-0002-1014-2219

scholar.google.com.ua/citations?user=ZrKMMo0AAAAJ&hl=uk

2015

 1. «Музыкант» Тараса Шевченка в типологічних відношеннях із російськими повістями про музичне мистецтво 1830–1840-х рр. // Шевченкознавчі студії: Зб. наукових праць. – К., 2015. – Вип. 18. – С. 133–140.
 2. Творчість Оноре до Бальзака і проза Тараса Шевченка // Слово і Час. – 2015. – № 3. – С. 24–28.
 3. Поет і його проза: генеза, семантика і рецепція Шевченкової творчости: [Збірка статей]. – К.: Критика, 2015. – 344 с.
 4. У художньому світі Івана Котляревського // Слово і Час. – 2015. – № 10. – C. 117–118. – Рец. на вид.: Нахлік Є. К. Перелицьований світ Івана Котляревського: текст – інтертекст – контекст. – Л.: Інститут Івана Франка НАН України, 2015.
 5. Генеза і поетика повісті Тараса Шевченка «Варнак» // Science and Education a New Dimension. Philology. – 2015. – III (14). – Issue: 65. – P. 53–56.
 6. [Рецензія на видання: Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо: З проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – К.: Критика, 2014. – 414 с.] // Вісник НТШ. – 2015. – Ч. 53/54. – С. 90–93.
 7. Шевченкознавство на сучасному етапі: стан і перспективи розвитку // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2015. – Вип. 8. – С. 20–27.
 8. Про які «письма из-за границы» йдеться у Шевченкових повістях? // Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Laurus, 2015. – Т. Х: Пам’яті Віктора Дудка. – С. 201–204.

2016

 1. Перегуки між повістями Івана Панаєва і Тараса Шевченка // Science and Education a New Dimension. Philology. – 2016. – IV (17). – Issue: 78. – P. 23–25.
 2. Модифікації жанру повісті у творчості Тараса Шевченка // Spheres of Culture/ Ed. by Ihor Nabytovych. – Lublin, 2016. – Vol. ХIII. – S. 73–79.
 3. «Художник» Тараса Шевченка і російські повісті 1830–1840-х років про образотворче мистецтво // Слово і Час. – 2016. – № 2. – С. 18–27.
 4. Російський інтертекст повісті Тараса Шевченка «Близнюки» // Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovych. Lublin, 2016. – Vol. XIV. – S. 65–74.
 5. Переклади Олексія Бутакова з англійської мови у лектурі Тараса Шевченка // Міжнародний науковий круглий стіл, присвячений 200-літтю від дня народження О. Бутакова. – К.: Національний музей Тараса Шевченка, 2016. – С. 34–38.
 6. Алюзія на готичний «Роман у лісі» Анни Радкліф у Шевченковій повісті «Музыкант» // Тарас Шевченко і сьогодення: Матеріали VI науково-практичної конференції «Тарас Шевченко і сьогодення». – Сімферополь, 2016. – С. 6–10.
 7. Повість «Княгиня» у творчій еволюції Шевченка-прозаїка // Шевченків світ. Науковий щорічник. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю., 2016. – Вип. 9. – С.85–91.
 8. Повість Тараса Шевченка «Варнак» і російські прозові твори 1820-х років про «шляхетного розбійника»// Вісник Черкаського університету. – Серія: Філологічні науки. – – № 1. – С. 3–8.
 9. Інтертекст повісті Тараса Шевченка «Капитанша» // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: Зб. наук. праць. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2016. – Вип. 23–25. – С. 294–306.
 10. Повісті Тараса Шевченка: джерела, типологія, інтертекст (підсумки дослідження) // Науковий збірник Українського вільного університету. – Мюнхен, 2016. – Т. 21. – С. 132–144.

2017

 1. Журнал «Москвитянин» у лектурі Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії: зб. наук. праць / За матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції до 202-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка (10 березня 2016 року) – К.: Київський університет, 2017. – Вип. 20. – С. 376–382.
 2. Повість Тараса Шевченка «Близнецы»: проблеми датування та інтерпретації // Дивослово. – 2017. – № 3. – С. 33–37.
 3. Кобзарь Тараса Шевченка в переводе русских поэтов» (1860) у літературному процесі свого часу // Філологічні семінари. Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – К., 2017. – Вип. 20. – С.124–128.
 4. Поетика повісті Тараса Шевченка «Капитанша» (тематика, система образів, стиль) // Літературознавчі студії. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – Вип. 1 (48). – Ч. 1. – С. 89–98.
 5. Твори німецької літератури в інтертексті Шевченкових повістей // Записки Наукового товариства ім. Шевченка в Америці. Нова серія. – Нью-Йорк, 2017. – Т. 1. – C. 119–129.
 6. Французький інтертекст повісті Тараса Шевченка «Художник» // Філологічні діалоги: Збірник наукових праць. – Ізмаїл: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2017. – Вип. 4. – С. 20–26.
 7. Шевченкознавство Віктора Дудка // Критика. – 2017. – Ч. 7/8. – С. 8–10.
 8. Творчість Вашинґтона Ірвінґа у лектурі Тараса Шевченка // Шевченків світ. Науковий щорічник. – Черкаси, 2017. – Вип. 10. – С. 32–36.
 9. Спадщина Кобзаря Дармограя: джерела, типологія та інтертекст Шевченкових повістей. – Київ: Критика, 2017. – 496 с.
 10. З нових шевченкознавчих розшуків // Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія. – К., 2017. – Т. ХІ/ХІІ. – С. 11–32.
 11. Тарас Шевченко і «Древности» 1846 року (Продовження дискусії щодо авторства літографованих таблиць) // Альманах бібліофілів / Упорядник Євген Пшеничний. – Дрогобич: Коло, 2017. – Книга друга. – С. 3–11.

2018

 1. Шевченкова псевдонаречена Анна Шарикова: вигадки і факти // Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць. – К.: Київський університет, 2018. – Вип. 21. – C. 165–171.
 2. Повість Тараса Шевченка «Художник»: кілька спостережень над поетикою// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Святий Київ наш великий», присвяченої 170-річчю перебування Тараса Шевченка у Києві. 10 листопада 2016 р.: Збірник / Національний музей Тараса Шевченка. Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка. – К.: Друкарський двір О. Федорова, 2018. – С. 5–10.
 3. Чи належить Тарасові Шевченку малюнок «Мойсей добуває воду»? // Слово і Час. – 2018. – № 3. – С. 13–16.
 4. Статус Тараса Шевченка в соціальній ієрархії Російської імперії (полемічна нотатка) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Літературно-меморіального будинку-музею Тараса Шевченка. – Київ: Друкарський двір Олега Федорова, 2018. – С. 129–136.
 5. Як Тарас Шевченко познайомився з Іваном Сошенком? Повернення до проблеми // Дивослово. — 2018. — № 10. — С. 47–53.
 6. Текстологічна концепція Василя Бородіна // Слово і Час. – – № 11. – С. 60–61.

2019

 1. Перспективи нового повного зібрання творів Шевченка // Слово і Час. – 2019. – № 1. – С. 61–62.
 2. Téma národného obrodenia v tvorbe Tarasa Ševčenka a Jána Kollára: prieniky a kontroverzie // Slovenská literatúra. – 2019. – Roč. 66. –№ 1. – S. 9–27 (Scopus).
 3. Ремінісценція з нарису Льва Толстого в повісті Тараса Шевченка // Слово і Час. – 2019. – № 3. – С. 27–33.
 4. Про гербовий папір Шевченкової відпускної // Слово і Час. – 2019. – № 5. – С. 54–57.
 5. «Казашка Катя» чи «Молитва за померлими»? (знову про назву Шевченкової сепії) // Творчество Тараса Шевченко и народные традиции: Сборник материалов Седьмых Международных Шевченковских чтений, посвящённых 204-й годовщине со дня рождения Т. Г. Шевченко. – Костанай, 2019. – С. 38–43.
 6. Про датування Шевченкової сепії «У юрті» // Слово і Час. – 2019. – № 6. – С. 95–97.
 7. Магазин фарб «коло Академії художеств» (з коментарів до Шевченкового листа від 8 жовтня 1856 року) // Слово і Час. – 2019. – № 7. – С. 61–63.
 8. Втрачений аркуш Шевченкового альбому 1858–1859 років із пісенькою про Йоганна Ізлера // Слово і Час. – 2019. – № 8. – С. 98–101.
 9. Доменіко Цамп’єрі та одруження Карла Брюллова (з нових коментарів до Шевченкової повісті «Художник») // Художній світ Тараса Шевченка і сучасність. Збірник праць Всеукраїнської (40-ї) наукової шевченківської конференції. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2019. – С. 129–138.
 10. Шевченків лист до невідомої: проблема адресата // Слово і Час. – 2019. – № 10. – С. 59–68.
 11. Чи реставрував Шевченко ікону на Волині? // Шевченків світ: Науковий щорічник. – Черкаси, 2019. – Вип. 12. – С. 19–22.
 12. Шевченкова сепія «Портрет Лук’яна Алексєєва» («Портрет невідомого з гітарою»): перегляд атрибуції // Слово і Час. – 2019. – № 11. – С. 27–40.
 13. Із нових шевченкознавчих розшуків // Спадина: Літературне джерелознавство, текстологія. – Київ, 2019. – С. 9–29.
 14. Про датування Шевченкового листа до М. Лазаревського та С. Гулака-Артемовського 1856 року //  Слово і Час. – 2019. – № 12. – С. 83–85.
 15. Typologické paralely a rozdiely medzi poéziou Tarasa Ševčenka a slovenskými romantikmi (Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Ján Botto) ["Типологічні паралелі та розбіжності між поезією Тараса Шевченка і словацьких романтиків (Само Халупка, Андрей Сладкович, Янко Краль, Ян Ботто)"] // "Slovenská literatúra". - Vol.67, №2.