Бондар М. П.

https://orcid.org/0000-0002-8597-9611

 1. Михайло Петренко: Задивлений у небо України // Світогляд. – 2015. – № 1 (51). – С. 4 – 13.
 2. Від редактора // Поет-романтик Михайло Миколайович Петренко: Твори. Критичні та історико-літературні матеріали. – К., 2015. – С. 4 – 7.
 3. [Поезії та фрагмент драми М.Петренка] / Підготовка текстів. Коментарі // Поет-романтик Михайло Миколайович Петренко: Твори. Критичні та історико-літературні матеріали. – К.: Профі, 2015. – С. 14 – 69.
 4. Передмова до нездійсненого видання «Кобзаря» 1847 //  Шевченківська енциклопедія: У 6 т. – Т. 5. – К., 2015. – С. 40 – 48.
 5. Писаревський П.С. // Шевченківська енциклопедія: У 6 т. – Т. 5. – К., 2015. – С. 121 – 124.
 6. Пісня і романс //  Шевченківська енциклопедія: У 6 т. – Т. 5. – К., 2015. – С. 132 – 149.
 7. Руданський С.В. //  Шевченківська енциклопедія: У 6 т. – Т. 5. – К., 2015. – С. 572 – 574.
 8. Самійленко В.І. //  Шевченківська енциклопедія: У 6 т. – Т. 5. – К., 2015. – С. 635 – 637.
 9. Символ //  Шевченківська енциклопедія: У 6 т. – Т. 5. – К., 2015. – С. 736 – 757.
 10. Українська література і Шевченко // Шевченківська енциклопедія: У 6 т. – Т. 6. – К., 2015. – С. 393 – 420.
 11. Яценко М.Т. // Шевченківська енциклопедія: У 6 т. – Т. 6. – К., 2015. С. 1110 – 1111.
 12. Від редакторів (у співавторстві з Ю.Б.Кузнецовим) // Історія української літератури: У 12 т. – Т. 3. – К.: Наукова думка, 2016. – С. 66 – 69.
 13. Історико-культурні обставини [літературного процесу кінця XVIII ст. – 1830-х рр.] (у співавторстві з Л.В.Каневською) // Там само. – С. 73 – 138.
 14. Літературний процес [кінця XVIII ст. – 1830-х рр.] // Там само. – С. 139 – 228.
 15. Поезія (за участю Л.М.Задорожної) // Там само. – 366 – 507.
 16. Проза (у співавторстві з І.В.Лімборським) // Там само. – с. 572 – 606.
 17. [Висновки] // Там само. – С. 715 – 719.
 18. До виходу «Шевченківської енциклопедії»: погляд зсередини і зовні // Літературна Україна. – 2016. – № 36, 22 вересня. – С. 4, 11 (участь у колективному обговоренні).
 19. Друга половина 1850-х – перша половина 1860-х років: П.Куліш як поет і критик української поезії // Пантелеймон Куліш в історії української культури: Матеріали науково-просвітньої конференції у м. Шостка. – Суми, 2016. – С. 4 – 27.
 20. Ґрунтовність у дослідженні завжди є словом новим (Рец. на кн.: Чамата Ніна. Дослідження з поетики: вірш, жанр, композиція. – К., 2016) //  Слово і Час. – 2016. –  № 12.
 21. Глібов Леонід Іванович // Франківська енциклопедія: У 7 томах. – Т. 1. – Львів, 2016. – С. 347 – 352.
 22. Грабовський Павло Арсенович // Там само. – С. 428 – 433.
 23. Задивлений у небо України [нова, доповнена редакція] //  Петренко М. Твори. – К.: Кий, 2017. – С. 11 – 39.
 24. [Упорядкування текстів творів М.Петренка та примітки до них] //  Там само. – С. 68 – 76, 92 – 96.
 25. Довкола Григорія Квітки-Основ’яненка: твори українських прозаїків 30-х – початку 40-х рр. ХІХ ст. //   Слово і Час. – 2017. – № 3. – С. 49 – 61; № 4. – С. 29 – 40.
 26. 28. А крилля дано – пісні //  «Дивлюся на небо та й думку гадаю» мовами народів світу. – Житомир, 2017. – С. 11 – 43.