Надія Бойко

https://orcid.org/0000-0002-3520-6696

 1. Місце і роль джерела в історичній прозі другої половини ХІХ ст.//Наука і сучасність. Збірник наукових праць НПУ ім. Драгоманова, К., 2000. Т.ХХІІ. Вип.2, част.2. С.223-230.
 2. Історична проза І. Нечуя-Левицького.//Дискурс сучасної історичної романістики: поетика жанру. Наукові студії., К., 2000. С.50-54.
 3. Герої та антигерої в історичних романах І.Нечуя-Левицького//Дивослово, 2001, №1. С.2-5.
 4. Ідейно-естетичні погляди історичних романістів другої половини ХІХ ст.//Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. Вип. 12-13. С. 11-14.
 5. Історична проза як чинник формування національної ментальності.// Українознавство: минуле, сучасне, майбутнє. Брно, 2003.
 6. Джерельна основа трилогії «Богдан Хмельницький» М.Старицького//М.Старицький: постать і творчість. Збірник праць всеукраїнської наукової конференції, Черкаси, 2004. С.216-225.
 7. Хмельниччина в художньому дискурсі М.Старицького та І.Нечуя-Левицького //Матеріали наукового семінару «Роль визначних особистостей у процесі формування національної свідомості наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.», К., 2005.
 8. «Людей слухай, а свій розум май» (до проблеми денаціоналізації у романі «Люборацькі» А.Свидницького)» //Студії україністики. Вип.13. К., 2006.
 1. Інтертекстуальність романів про козаччину М.Старицького//Матеріали наукового семінару «Роль визначних особистостей у процесі формування національної свідомості наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. К., 2006.
 2. Проблема свободи жінки в прозі Олени Пчілки»//Матеріали наукової конференції «Олена Пчілка і Гадяч», К., 2010.
 3. Генеза і жанрово-стильові особливості повістей «Первые коршуны» і «Червоный дьявол» М.Старицького. //М.Старицький як творча особистість: Збірник праць наукової конференції «Творча індивідуальність М.Старицького в українському культурологічному контексті ХІХ-ХХ ст.» Черкаси, 2010. - С.252-259.
 4. «Таких діячів надто потрібно буває на світанні національного життя» (До 175-річчя від дня народження О.Кониського) // СІЧ, №11.
 5. Поетика готичного роману в художній практиці О.Стороженка. //Вісник ЧНУ ім. Б. Хмельницького. №25 (238), Черкаси, 2012. −С. 40-45.
 6. Художньо-стильові домінанти малої прози О.Кониського// Вісник Черкаського університету ім. Б.Хмельницького. Серія Філологічні науки. №38 (251), Черкаси, 2012. – С.26-32.
 7. Працювати корисно для народа можна тілько працюючи на національнім грунті (Культурно-просвітницька й громадська діяльність О.Кониського)// Дивослово.
 8. Прозовий доробок Федора Заревича: історико-літературний нарис// In memoriam. Яценко Михайло Трохимович (до 90-ліття від дня народження). Збірник наукових праць. − К., 2014. – С.77-94.
 9. Творчість І.Нечуя-Левицького 1860-1870-х років: жанрові й стильові пошуки і здобутки// Вісник Черкаського університету ім.Б. Хмельницького. Серія Філологічні науки, №20 (273), Черкаси, 2013. – С.36-41.
 10. Нова й яскрава сторінка про життя «покутської трійці»// Дивослово, К., 2013, №6. – C.22-23.
 11. Художньо-стильові домінанти в малій прозі О.Кониського// Дивослово, К., 2013, №10. – С. 53-57.
 12. До питання дифузних жанрових підвидів малої прози О.Кониського// Літературознавчі студії. Вип. 43. Ч.1, К., 2015. – С. 71-78.
 13. Проза другої половини ХІХ ст. як літературне проектування// Українська література ХІХ-поч. ХХ ст.: художнє слово у поступі нації, К., 2014. – С.162-181.
 14. Мала проза О.Кониського: до питання формозмістового новаторства//Українська література ХІХ-почат. ХХ ст.: художнє слово у поступі нації.- К., 2014. – С. 181-195.
 15. Мала проза О. Кониського: новаторство і експеримент// Болгарська україністика. Альманах Софійського університету ім. св. Кл. Охрідського, Софія, 2014, №4. – С. 53-66.// http://www.bgukrainistika.com/uk/i/?plID=1&scID=153
 16. Проза другої половини ХІХ ст. крізь призму національну// Слово і час, К., 2015, №1. – С. 72-82. // https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/340
 17. Данило Мордовець: деякі аспекти творчості // Вісник ЧНУ, 2015. − №248.
 18. Типи жіночих образів в історичних повістях М.Старицького // Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Творчість Михайла Старицького і тенденції розвитку українського письменства ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ століття».- Черкаси, 2015.
 19. Культурна опозиція: науково-творчий досвід О.Кониського // Літературознавчі студії. Вип. 47, К., 2015. – С. 27-34.
 20. Роман О. Кониського «В гостях добре, а дома ліпше»: питання жанру і стилю// Літературознавчі студії. Вип. 50, ч. 1. − К., 2016.
 21. Повість М. Старицького «Облога Буші» в контексті української історичної прози др. пол.ХІХ ст.// Болгарська україністика. Альманах Софійського університету ім. св. Кл. Охрідського, Софія, 2016// http://www.bgukrainistika.com/uk/i/?plID=1&scID=153
 22. Специфіка зображення «Іншого» в українській прозі др. пол. ХІХ ст. //Збірник 13-х міжнародних славістичних читань. – Софія, 2016.
 23. Украинския химерен роман: жанрово-стилистически особенности// Материали на конференция «Магически реализъм», София, 2016.
 24. «...українському народові найпотрібнійше вибратись на світ з тієї темряви, в яку його запроважено...» (Сторінками щоденника О. Кониського)// Літературознавчі студії. – К., 2016.
 25. «Болката и над болката: трагедията на Първата световна война през очите на украинците»// («Біль і поза болем: трагедія Першої світової війни в очах українців») // https://calic.balkansbg.eu/conferens/istoricheski-razkazi-v-literaturite-analogii-i-protivopostavyaniya/89-first-world-war-through-the-eyes-of-the-ukrainians.html
 26. О. Кониський та О. Барвінський: до історії співпраці // Слово і Час, 2019. - №6. –С.85-94. // https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/798