Повість В. Винниченка «Краса і Сила» і проза М. Горького: поетика й типологія індивідуальних стилів

  • Олександр Брайко Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України
Ключові слова: горизонт очікування, стиль, реалізм, імпресіонізм, пейзаж, російська література, українська література.

Анотація

У статті в компаративному аспекті з’ясовано стильову природу й функціональну вагу авторських зображально-виражальних засобів. Проаналізовано відмінності в художньому опрацюванні спорідненої тематики на рівні форм і функцій пластичної зображальності, розповідної презентації дії, сюжетно-композиційної цілісності творів. Аналіз доводить стильову оригінальність українського письменника-початківця.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Adorno, T. (2002). Teoriia estetyky. (P. Tarashchuk, Trans.). Kyiv: Vydavnytstvo Solomii Pavlychko “Osnovy”. [in Ukrainian]

Borev, Yu. B. (1982). Khudozhestvennyj stil’, metod i napravlenie In Teoriya literaturnykh stilej. Sovremennye aspekty izucheniya, pp. 76-90. Moscow: Nauka. [in Russian]

Braiko, O. (2018). Roman L. Tolstoho “Voskresinnia” i povist V. Vynnychenka “Krasa i syla”: mizhtekstovi perehuky y osoblyvosti indyvidualnoho khudozhnoho myslennia. Slovo i Chas, 9, рр. 42-55.

https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/148 [in Ukrainian]

Bourdieu, P. (2000). Pole literatury. (M. Gronas, Trans.). Novoe literaturnoe obozrenie. Teoriya i istoriya literatury, kritika, bibliografiya, 45, рр. 22-87. [in Russian]

Vynnychenko, V. (1989). Krasa i syla. In Vynnychenko, V. Krasa i syla, pp. 21-66. Kyiv: Dnipro. [in Ukrainian]

Gorky, M. (1968—1976). Polnoe sobranie sochinenij. Khudozhestvennye proizvedeniya (Vol. 1-25). Moscow: Nauka. [in Russian]

Derrida, J. (2004). Pytannia styliu. (Trans.). Filosofska dumka, 6, рр. 35-50. [in Ukrainian]

Yefremov, S. O. (1993). V poiskakh novoj krasoty In Yefremov, S. O. Literaturno-krytychni statti, pp. 48-120. Kyiv: Dnipro. [in Russian]

Kiselyova, L. F. (1982). O stilevoj dominante. In Teoriya literaturnykh stilej. Sovremennye aspekty izucheniya, pp. 301-319. Moscow: Nauka. [in Russian]

Kovalchuk, O. H. (2008). Krasa i syla u praktykakh povsiakdennia (Tvorchist V. Vynnychenka

—1920 rr.): Monohrafia. Nizhyn: Vydavnytstvo NDU im. M. Hoholia. [in Ukrainian]

Kolobaeva, L. (1990). Gor’kij i Nicshe. Voprosy literatury, 10, рр. 162-173. [in Russian]

Kuznetsov, Yu. B. (1989). Poetyka prozy Mykhaila Kotsiubynskoho. Kyiv: Nauk. dumka. [in Ukrainian]

Kulchytskyi, S. & Soldatenko, V. (2005). Volodymyr Vynnychenko. Kyiv: Vydavnychyi dim “Alternatyvy”. [in Ukrainian]

Matsevko-Bekerska, L. V. (2008). Ukrainska mala proza kintsia XIX — pochatku XX stolit u dzerkali naratolohii. Monohrafia. Lviv: Splain. [in Ukrainian]

Nadozirnaya, T. V. (2005). Osobennosti motivnoj struktury rasskazov M. Gor’kogo o bosyakakh 1890-kh godov. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu, 659, Ser. Filolohiia, issue 44, pp. 212-215. [in Russian]

Nietzsche, F. (1993). Tak kazav Zaratustra. In Nietzsche, F. Tak kazav Zaratustra; Zhadannia vlady, pp. 7-328. (A. Onyshko & P. Tarashchuk, Trans.) Kyiv: Osnovy, Dnipro. [in Ukrainian]

Panchenko, V. (1998). Budynok z khymeramy. Tvorchist Volodymyra Vynnychenka 1902—1920 rr. u yevropeiskomu literaturnomu konteksti. Kirovohrad. [in Ukrainian]

Posse, V. (1997). Pevec protestuyushchej toski. In Maksim Gor’kij: pro et contra / Vstup. st., sost. i primech. Yu. V. Zobnina, pp. 225-239. Saint Petersburg: RXGI. [in Russian]

Reva, L. V. (2011). Neorealizm: dyskurs teorii ta khudozhnikh idei (na materiali ukrainskoi ta rosiiskoi literatury i krytyky): monohrafia. Kyiv: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho. [in Ukrainian]

Sokolov, A. N. (1968). Teoriya stilya. Moscow: Iskusstvo. [in Russian]

Ustyugova, E. N. (1994). Stil’ kak yavlenie kul’tury: uchebnoe posobie. Saint Petersburg: Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet. [in Russian]

Franko, I. (2010). Volodymyr Vynnychenko. “Krasa i syla”. Vydavnytstvo “Vik” u Kyievi, 1906, stor. 411. [Rets.]. In Nakhlik, Ye. K. (Ed.). Franko I. Dodatkovi tomy do Zibrannia tvoriv u piatdesiaty tomakh (Vol. 51-54; Vol. 54), pp. 715-719. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Kharkhun, V. P. (2003). Ideosfera Volodymyra Vynnychenka: krasa i syla yak modeliuvalni katehorii (na materiali povisti “Krasa i syla”). In Kharkhun, V.P. (Ed.) Vynnychenkoznavchi zoshyty, 1, pp. 73-79. Nizhyn: Vydavnytstvo NDPU im. M. Hoholia. [in Ukrainian]

Chekhov, A. P. (1974—1983). Sochineniya v 18 tomakh In Chekhov, A. P. Polnoe sobranie sochinenij i pisem (Vol. 1-30; Vol.10). Moscow: Nauka. [in Russian]

Chumachenko, O. (2011). Namiry avtora ta naratyvni pryiomy v povisti V. Vynnychenka “Krasa i syla”. In Kharkhun, V. P. & Mykhalchuk, N. I. (Eds.) Vynnychenkoznavchi zoshyty, 4, pp. 93-99. Nizhyn: Vydavnytstvo NDPU im. M. Hoholia. [in Ukrainian]

Schopenhauer, A. (1992). Metafizika polovoj lyubvi (Trans.). In Schopenhauer, A. Izbrannye proizvedeniya, pp. 371-412. Moscow: Prosveshhenie. [in Russian]


Переглядів анотації: 87
Завантажень PDF: 69
Опубліковано
2020-10-02
Як цитувати
Брайко, О. (2020). Повість В. Винниченка «Краса і Сила» і проза М. Горького: поетика й типологія індивідуальних стилів . Слово і Час, (5), 3-20. https://doi.org/10.33608/0236-1477.2020.05.3-20
Розділ
Порівняльне літературознавство