«Текст як конденсатор культурної пам’яті»: інтертекстуальний простір прози Валерія Шевчука

  • Ірина Приліпко Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка
Ключові слова: інтертекст, претекст, цитата, ремінісценція, діалог, образ, ідея, сюжет.

Анотація

У статті розглянуто показові аспекти інтертексту прози В. Шевчука. Простежено особливості міжтекстової взаємодії доробку письменника  на рівні різних форм і типів інтертексту. Особливу увагу приділено розкриттю специфіки діалогу творів В. Шевчука з претекстами — агіографією, автобіографічною та щоденниковою літературою бароко.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Adamchuk, N. (2008). Tradytsiina mifolohiia yak osnova khudozhnoi kontseptsii Valeriia Shevchuka: Avtoref. dys.… kand. filol. nauk: spets. 10.01.01 “Ukrainska literatura / Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. Kyiv. [in Ukrainian]

Bart, R. (1989). Ot proyzvedenyya k tekstu. In Bart, R. Izbrannye raboty: Semiotika. Poetika (Trans.) Moscow: Progress, 413-423. [In Russian]

Belimova, T. (2010). “Stezhka v travi. Zhytomyrska saha” Valeriia Shevchuka ta “Saha pro Forsaitiv” Dzhona Holsuorsi: spilni ta vidminni rysy poetyky. “Volyn-Zhytomyrshchyna”: Istoryko-filolohichnyi zbirnyk z rehionalnykh problem. 20, 28-31. Zhytomyr: Vyd-vo ZHDU im. I. Franka. [in Ukrainian]

Bieliaieva, N. (2001). Istorychna proza Valeriia Shevchuka v intertekstualnomu aspekti. Slovo i Chas. 4, 58-64. [in Ukrainian]

Bibliia abo Knyhy Sviatoho Pysma Staroho y Novoho Zapovitu. (1993). Ukrainske Bibliine tovarystvo. [in Ukrainian]

Bilotserkivets, N. (1997). Intelektualni vizerunky v dusi Umberto Eko. Berezil. 5-6, 188-189. [in Ukrainian]

Valerii Shevchuk: “Buty myttsem, a ne yoho tinniu…”. (2001). Tarnashynska, L. Zakon piramidy: Dialohy pro literaturu ta sotsiokulturnyi klimat dovkola nei. Kyiv: “Pulsary”, 92-96. [in Ukrainian]

Horodniuk, N. (2006). Znaky neobarokovoi kultury Valeriia Shevchuka: komparatyvni aspekty. Kyiv: Tvim inter. [in Ukrainian]

Eko, U. (2004). Poetyka vidkrytoho tvoru. In Eko, U. Rol chytacha. Doslidzhennia z semiotyky tekstiv, V 80-106. (Trans.) Lviv: Litopys. [in Ukrainian]

Ievkhan, N. (2003). Folklorno-mifolohichni modeli u prozi Valeriia Shevchuka (typolohichnyi aspekt). Slovo i Chas. 5, 70-76. [in Ukrainian]

Ilin, I. (1989). Stilistika intertekstualnosti: Teoreticheskie aspekty. Problemy sovremennoj stilistiki: Sb. nauchno-analiticheskykh obzorov. Moscow: AN SSR, 186-207. [in Russian]

Kristeva, Yu. (2004). Tekst romana. In Kristeva, Yu. Izbrannye trudy: Razrushenie poetiki, V. 80-106. (Trans.) Moscow: ROSSPEN. [in Russian]

Kristeva, Yu. (2004). Σημειωτική. Issledovaniya po semanalizu. In Kristeva, Yu. Izbrannye trudy: Razrushenie poetiki, 31-394. (Trans.) Moscow: ROSSPEN. [in Russian]

Kuzmina, N. (1999). Intertekst i ego rol' v processakh evolyucii poeticheskogo yazyka: Monografiya ya. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta. Omsk: Omsk. gos. Un-t. [in Russian]

Literaturoznavcha entsyklopediia (Vols. 1-2. Vol. 2.) / Avt.-uklad. Yu. I. Kovaliv. (2007). Kyiv: VTS “Akademiia”. [in Ukrainian]

Lotman, Yu. (2000). Vnutri myslyashchikh mirov. In Lotman, Yu. Semiosfera, p 150-390. Saint Petersburg: “Iskusstvo — SPB”. [in Russian]

Maievskyi, A. (2004). Reministsentna semantyka mifopoetychnoi interpretatsii opovidannia Valeriia Shevchuka “Samson”. “Volyn-Zhytomyrshchyna”: Istoryko-filohichnyi zbirnyk z rehionalnykh problem, 12, 59-63. Zhytomyr: Polihra꒝ chnyi tsentr ZHDU. [in Ukrainian]

Myronenko, A. (2004). Transformatsiia motyvu “bludnoho syna” u romani Valeriia Shevchuka “Temna muzyka soson” yak zasib tvorennia hipertekstu. “Volyn-Zhytomyrshchyna”: Istoryko-filolohichnyi zbirnyk z rehionalnykh problem, 68-74. 12. Zhytomyr: Polihrafichnyi tsentr ZHDU. [in Ukrainian]

Prylipko, I. (2004). Intertekst yak strukturna model romanu Valeriia Shevchuka “Na poli smyrennomu”. “Volyn-Zhytomyrshchyna”: Istoryko-filohichnyi zbirnyk z rehionalnykh problem, 12, 228-235. Zhytomyr: Polihra꒝ chnyi tsentr ZHDU. [in Ukrainian]

Prylipko, I. (2009). Reministsentsii ta aliuzii u tvorakh Valeriia Shevchuka. Slovo i Chas, 7, 33-37. https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/594 [in Ukrainian]

Smirnov, I. (1995). Porozhdenie interteksta. Elementy intertekstualnogo analiza s primerami iz tvorchestva B. L. Pasternaka. Sankt-Peterburg: Saint Petersburg gos. Universitet. [in Russian]

Tarnashynska, L. (2001). Khudozhnia halaktyka Valeriia Shevchuka: Postat suchasnoho ukrainskoho pysmennyka na tli zakhidnoievropeiskoi literatury. Kyiv: Vydavnytstvo imeni Oleny Telihy. [in Ukrainian]

Tuptalo, D. (2005). Zhytiie prepodobnoho i bohonosnoho ottsia nashoho Symeona Stovpnyka. In Tuptalo, D. Zhytiia Sviatykh (Cheti Minei). Knyha I: Veresen, 46-64. V. Shevchuk. (Trans.) Lviv: Svichado. [in Ukrainian]

Turchynovskyi, I. (2008). Moie zhytiie i strazhdannia mnoiu, Illeiu Turchynovskym, sviashchenykom i namisnykom berezanskym, napysane u pamiat ditiam svoim, i vnukam, i vsomu potomstvu. In V. Shevchuk (Ed.). Koreni ta parosti: ukrainskyi henealohikon, pp. 324-333. Kyiv: Lybid. [in Ukrainian]

Fylypovych, A. (2015). Diiariush. In V. Shevchuk (Ed.). Mali ukrainski diiarii ХVІІ—ХVІІІ stolit. pp. 51-120. Kyiv: TOV “Vydavnytstvo “Klio”, 51-120. [in Ukrainian]

Franchuk, M. (2010). Demonolohiia v romani Valeriia Shevchuka “Dim na hori” yak zhanrotvorchyi zasib. “Volyn-Zhytomyrshchyna”: Istoryko-filohichnyi zbirnyk z rehionalnykh problem, 20, 184-193. Zhytomyr: Vyd-vo ZHDU im. I. Franka. [in Ukrainian]

Shevchuk, V. (1999). Zakon zla (Zahublena v chasi). In Shevchuk, V. Bis ploti: Istorychni povisti, pp. 295-356. Kyiv: Tvim inter. [in Ukrainian]

Shevchuk, V. (1989) Myslenne derevo: Roman-ese pro davnii Kyiv. Kyiv: Molod. [in Ukrainian]

Shevchuk, V. (2011). Misiachnyi bil: Fantastychna povist. In Shevchuk, V. Ptakhy z nevydymoho ostrova: povisti, pp. 103-202. Kyiv: A-BA-BA-HA-LA-MA-HA. [in Ukrainian]

Shevchuk, V. (2013). Oko Prirvy. In Shevchuk, V. Chotyry romany: romany i povisti, pp. 239-484. Kyiv: A-BA-BA-HA-LA-MA-HA. [in Ukrainian]

Shevchuk, V. (2011). Pochatok zhakhu. In Shevchuk, V. Ptakhy z nevydymoho ostrova: povisti, pp. 203-300. Kyiv: A-BA-BA-HA-LA-MA-HA. [in Ukrainian]

Shevchuk, V. (2015). Pro mali ukrainski diiariushi yak istoryko-literaturni pamiatky. In Shevchuk, V. (Ed.). Mali ukrainski diiarii ХVІІ-ХVІІІ stolit, pp. 7-50. Kyiv: TOV “Vydavnytstvo “Klio”. [in Ukrainian]

Shevchuk, V. (2011). Ptakhy z nevydymoho ostrova. In Shevchuk, V. Ptakhy z nevydymoho ostrova: povisti, pp. 5-102. Kyiv: A-BA-BA-HA-LA-MA-HA. [in Ukrainian]

Shevchuk, V. (1999). Rozsichene kolo. In Shevchuk, V. Bis ploti: Istorychni povisti, pp. 5-116. Kyiv: Tvim inter. [in Ukrainian]

Shevchuk, V. (2003). Sad zhyteiskyi dumok, trudiv ta pochuttiv: Avtobiohrafichni zamitky. Shevchuk, V. Temna muzyka soson: Roman. Sad zhyteiskyi dumok, trudiv ta pochuttiv: Avtobiohrafichni zamitky, pp. 333-444. Kyiv: Aktsent. [in Ukrainian]

Shevchuk, V. (2002). Sribne moloko. Roman. Lviv: Kalvariia; Kyiv: Knyzhnyk. [in Ukrainian]

Shevchuk, V. (2003). Temna muzyka soson: Roman. In Shevchuk, V. Temna muzyka soson: Roman. Sad zhyteiskyi dumok, trudiv ta pochuttiv: Avtobiohrafichni zamitky, pp. 5-331. Kyiv: Aktsent. [in Ukrainian]

Shevchuk, V. (2002). Tini znykomi. Simeina khronika: Roman. Kyiv: Tempora. [in Ukrainian]

Shevchuk, V. (2011). Try lystky za viknom: roman. Kyiv: A-BA-BA-HA-LA-MA-HA. [in Ukrainian]

Shevchuk, V. (1999). U pashchu Drakona. In Shevchuk, V. Bis ploti: Istorychni povisti, pp. 117-212. Kyiv: Tvim inter. [in Ukrainian]

Shevchuk, V. (1995). U cherevi apokaliptychnoho zvira. In Shevchuk, V. U cherevi apokaliptychnoho zvira: Istorychni povisti ta opovidannia, pp. 171-187. Kyiv: Ukr. pysmennyk. [in Ukrainian


Переглядів анотації: 170
Завантажень PDF: 319
Опубліковано
2020-04-01
Як цитувати
Приліпко, І. (2020). «Текст як конденсатор культурної пам’яті»: інтертекстуальний простір прози Валерія Шевчука . Слово і Час, (2), 33-54. https://doi.org/10.33608/0236-1477.2020.02.33-54
Розділ
Час теперішній